کوردستان میدیا

سه شنبه 6 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مافیای کشاورزی عرصه را بر کشاورزان ایلامی تنگ کرده است

11:11 - 19 اسفند 1397

کوردستان میدیا: عوامل حکومتی با توزیع کود شیمیایی در بازار سیاه و فروش چندبرابر آن به کشاورزان ایلامی، فشار سنگینی را بر کشاورزان این استان وارد کرده‌اند.

برپایه گزارشات رسیده به وب‌سایت کوردستان میدیا، کشاورزان ایلامی با کمبود شدید کود شیمیایی مواجه هستند چرا که سازمان‌ها و عوامل حکومتی از توزیع کود شیمیایی لازم در میان کشاورزان ایلامی، سرباز می‌زنند.

بر پایه اظهارات این منبع موثق خبری، کشاورزان ایلامی مجبور هستند که کود شیمیایی مورد نیاز خود را از این بازار سیاه و با چندین برابر قیمت تعین شده، تهیه کنند.

این در حالی‌ست که حکومت ایران در فصل برداشت گندم، آنرا به کمتر از یک سوم قیمت جهانی از کشاورزان خریداری می‌کند و طلب کشاورزان را طی چندین ماه بعد از آن و طی چند قسط پرداخت می‌کند.

استان ایلام دارای ٣٥٠هزار هکتار اراضی کشاورزی می‌باشد که نشان دهنده‌ی پتانسیل بالا و عالی این بخش از کوردستان برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های کشاورزی در خاورمیانه می‌باشد که به دلیل سیاست‌های فاشیستی رژیم ایران، این امکان از بین رفته است.

از آن جهت که بخش اعظم اقتصاد ایلام به کشاورزی وابسته است، در صورتی که کشاورزان نتوانند دست به کشت و برداشت مناسب محصولات خود بزنند، اکثریت مردم ایلام با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شوند.

رژیم فاشیستی-مذهبی ایران تنها به غارت منابع زیرزمینی کوردستان، از جمله منابع گسترده و چشم‌گیر گاز ایلام، راضی نشده بلکه سال‌هاست که با پیگیری مستمر برنامه‌های فشرده‌ای در پی آن است تا پتانسیل کشاورزی کوردستان را از بین ببرد و این سرزمین را به بیابانی برهوت همچون استان‌های فارس و مرکزی ایران تبدیل کند.

در واقع اگر کوردها کنترل و اداره سرزمین خود را در دست داشته باشند و بتوانند در مورد آینده خود تصمیم بگیرند هیچ نیروی بیگانه‌ای نمی‌تواند هم ثروت بی‌کران و منابع طبیعی آن‌ها همچون گاز، نفت و آ‌ب‌های شیرین این سرزمین را به یغما ببرد و هم محیط زیست و سرزمین‌شان را به نابودی بکشاند.