کوردستان میدیا

چهارشنبه 14 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئله خاک

21:52 - 31 اردیبهشت 1399

کریم پرویزی

در این خاورمیانه پرانفجار و زمین‌های تنیده شده از مین، ده‌ها گونه مین ضد نفر و ضد اجتماع و ضد طبیعت توسط خودكامگان و استعمارگران تعبیه شده‌اند که اگر با دقت گام برندارید، هر لحظه احتمال انفجار یک مین در زیر پای شما وجود دارد.

فرهنگ رایج سیاسی و اجتماعی در خاورمیانه  عبارت است از عدم قبول یکدیگر و پاکسازی هویت‌های متفاوت و تلاش برای اشغال میهن و روح دیگران.

سوای همە مشکلات، اینجا مشکلی اساسی وجود دارد کە عبارت است از مسئلە خاک و سرزمین‌‌های درهم تنیده‌.

طی سالیان دراز و کهن جنگ و درگیری اقوام، عشایر و قبایل متفاوت، سراسر خاورمیانه پر از درگیری و آشفتگی ملی، قومی و طایفەای بودە است کە در کمال ناباوری در داخل یک سرزمین ملتی، بخشی از قومی دیگر ساكن شده‌  کە انسان متعجب می‌شود چگونه‌ چنین چیزی اتفاق افتاده‌ است؟!

مسئله میهن و خاک مشکلی بزرگ بوده که جنگ و کشتار فراوانی برای آن صورت پذیرفته و نه تنها مرتفع نگردیده، بلکه بر تنش آن افزوده شده است. برای مثال، کرکوک در کوردستان عراق مانند یک بمب ساعتی بوده که هر زمان احتمال انفجار دوباره آن وجود دارد.

در کوردستان ایران و سراسر ایران نیز اینگونه مشکلات به وفور وجود دارد. درهم آمیختگی کورد و ترک آذری، کورد و فارس، کورد و عرب و همچنین بلوچ و فارس یا ترک آذری و فارس و فارس و ترکمن و ده‌ها نمونه ناسازگار دیگر در مناطق مختلف، هر کدام نقطه‌ای خطرناک برای آینده بوده که به بروز مشکلات منجر می‌گردد.

در روزهای اخیر اشخاصی دوباره به حزب دمکرات بهانه گرفته‌اند که چرا استان آذربایجان غربی را استان ارومیه نامیده و چرا ادعای خاک اذربایجان غربی را دارد؟!

آنچه که در سیاست و برنامه حزب دمکرات کوردستان ایران آشکار است، به خاک هیچ ملیت دیگر چشمداشتی ندارد، اما بر خاک و میهن خود تأکید دارد. از نظر حزب دمکرات استانی که جمهوری اسلامی آن را آذربایجان غربی نامگذاری کرده، در حال حاضر همه مناطق آن کوردنشین نیست بلکه در این استان کورد و ترک آذری و ارمنی و آشوری و مردمان دیگری نیز زندگی می‌نمایند.

سیاست حزب دمکرات برای تعیین مرزهای کوردستان از دو معیار اصلی نشأت می‌گیرد که عبارتنداز: جغرافیا و خواست اکثریت ساکنان آن مناطق.

بر این اساس، هر استانی که بعنوان جغرافیا در داخل کوردستان باشد، بعنوان کوردستان تلقی کرده و برای آن بخشی که از چند ملیت تشکیل شده، راهکار انسانی و دیموکراتیک وجود دارد: خواست اکثریت ساکنان آن مناطق.

اگر که نام انتخابی از سوی جمهوری اسلامی برای استان‌ها از منظر حزب دمکرات فاقد مقبولیت باشد، رخدادی عادی و طبیعی است، زیرا که جمهوری اسلامی درصدد پاکسازی هویت و تحریف واقعیات است. حزب دمکرات به مبارزات مشترک ملیت‌های ستمدیده اعتقاد داشته و برای این امر نیز از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند، اما نه به خاک ملیت دیگری چشمداشت دارد و نه از خاک میهن خود چشم پوشی خواهد کرد.