کوردستان میدیا

سه شنبه 13 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

"مصطفی هجری" بە مناسبت روز دانشجوی کورد پیامی منتشر نمود

18:35 - 11 اردیبهشت 1399

"مصطفی هجری" مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان بە مناسبت روز دانشجوی کورد طی پیامی این روز را بە تمام دانشجویان کورد تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:

پیام "مصطفی هجری" به مناسبت روز دانشجوی کورد

دوازدهم اردیبهشت‌ماه، سالروز شهادت اسماعیل شریف‌زادە و همرزمان دمکرات وی در حماسە باشکوه مبارزات سال‌های ٤٧ـ١٣٤٦ علیە رژیم پهلوی است، بدین مناسبت این روز بە عنوان روز دانشجوی کورد مشخص گردیدە است.

ضمن تبریک روز دانشجوی كورد بە همە دانشجویان در کوردستان ایران و اتحادیە دانشجوایان دمکرات کوردستان ایران، سر تعظیم در برابر شهدای مبارزات آن سال‌ها و همە شهیدان راه آزادی کوردستان فرود می‌آوریم.

حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی

مصطفی هجری

١١ اردیبهشت ١٣٩٩ خورشیدی