کوردستان میدیا

سه شنبه 13 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مصطفی هجری: شهدا رهبران ما هستند

13:11 - 9 فروردین 1399

"مصطفی هجری" مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت فرا رسیدن ١٠ فروردین، سالروز شهیدان کوردستان پیامی منتشر نمود.

متن پیام بدین شرح است:

شهیدان ما رهبران ما هستند،  آنان جامە عمل بە آگاھی پوشاندند، ارادە را در جای شعار نشاندند و  بە پیش گام نھادند. لذا ادامە خط مشی شهیدان در اقدام و عمل، ادامە راه آنان با آگاهی و اراده انقلابی است.

در ١٠ فروردین روز شهیدان کوردستان، در برابر پیشوای جاویدان "قاضی محمد" و همه شهیدان راه آزادی وطن و ملتمان سر تعظیم فرود می‌آوریم.

حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی

مصطفی هجری

٩ فروردین ١٣٩٩ شمسی