کوردستان میدیا

جمعه 16 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نابودی و تاراج طبیعت کوردستان همچنان ادامه دارد

18:38 - 10 اسفند 1397

کوردستان میدیا: تخریب و تاراج جنگل‌ها و مراتع کوردستان از سوی رژیم ایران ادامه دارد.

کوردستان در زمینه‌ی جنگل، مراتع، چراگاه و سایر منابع طبیعی، سرزمینی ثروتمند و غنی‌ست که رژیم ایران به شیوه‌ی سیستماتیک و تحت عنوان پروژه‌های عمرانی و از طریق عوامل حکومتی دست به تاراج و نابودی این ثروت طبیعی می‌زند.

در همین رابطه و بر اساس گزارشات منتشر شده، مسئولان رژیم جمهوری اسلامی ایران در شهرستان خوی از توابع استان ارومیه، در سطح وسیعی دست به قطع درخت‌های این منتقه زده‌اند.
نابودی مراتع و جنگل‌های کوردستان تنها به یک شهر خلاصه نمی‌شود و این روند در سایر شهرهای این سرزمین نیز دیده می‌شود که درخت‌های مناطق کوردستان را بریده و به شهرهای فارس نشین منتقل می‌کنند.

از طرفی هم افراد سودجو یا سر به رژیم، از جنگل‌های کوردستان به منظور تولید زغال چوب استفاده می‌کنند.

قطع درخت‌ها و از بین بردن مرتع کوردستان در حالی‌ست که فعالین محیط زیست در کوردستان با فعالیت‌های محیط زیستی و فرهنگ‌سازی و همچنین کاشتن درخط بلوط در تلاش برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست می‌باشند.

قطع درخت‌های زاگروس و انتقال آنان به شهرهای دیگر، قاچاق محسوب می‌شود که رو به افزایش می‌باشد و جنگلبانی‌ها نیز به پیروی از حاکمیت و هژمونی رژیم ایران، از تسریع‌کنندگان قاچاق و پروسه‌ی نابود کردن محیط زیست کوردستان به شمار می‌آیند.