کوردستان میدیا

دوشنبه 18 آذر 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نیروهای رژیم ایران به مراسم نوروزی در "حسن نوران" هجوم بردند

11:20 - 3 فروردین 1398

کوردستان میدیا: نیروهای سپاه تروریستی پاسداران رژیم اسلامی ایران در شهر اشنویه، به مراسم جشن نوروزی در حسن نوران از توابع این شهرستان، هجوم بردند.

بر اساس اخبار رسیده به وب‌سایت کوردستان میدیا، نیروهای سپاه تروریستی پاسداران ایران اسلامی در شهر اشنویه، به مراسم نوروزی در روستای حسن نوران هجوم برده و به سوی مردم تیراندازی کردند.

خبرنگار وب‌سایت کوردستان میدیا در این رابطه گزارش داد که بعد از این هجوم ددمنشانه‌ی نیروهای سپاه پاسداران، مردم در واکنش به این عمل به سوی ماشین‌های‌ نیروهای سپاه حمله کرده و ماشین‌‌‌‌ها را در هم شکستند.

خبرنگار وب‌سایت کوردستان میدیا در ادامه افزود: به دنبال این واکنش مردم، نیروهای بیشتری به سمت روستا اعزام  شدند که تقریبا شامل ٢٠ ماشین زره پوش و نفربر می‌شد.