کوردستان میدیا

سه شنبه 7 تیر 1401
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نیک آهنگ کوثر: هر گونە سازش با رژیم ایران نتیجەای جز شکست نخواهد داشت

09:13 - 2 تیر 1401

"نیک آهنگ کوثر"، روزنامه‌نگار و فعال حوزه آب و محیط زیست در پارلمان کانادا نسبت بە هر گونە سازش با رژیم ایران هشدار داد و گفت: "حاکمان کشورهای متمدن و دموکراتیک باید هوشیار باشند و بدانند عدم مقاومت در برابر گروگان‌گیران و تروریست‌های رژیم ایران نتیجه‌ای جز شکست نخواهد‌ داشت".

این روزنامەنگار با اشارە بە جنایات رژیم ایران تاکید کردە کە "نادیده گرفتن نظرات روشنفکران ایرانی که به خواسته مقامات این رژیم عمل نکرده‌اند، نمی‌تواند به نفع جهان دمکراتیک به ویژه کانادا باشد.

 وی گفتە است رژیمی که زنان را به رسمیت نمی‌شناسد و دانشمندان و حافظان محیط زیست را زندانی می‌کند، سزاوار هیچ گونه سازشی نیست".

"نیک آهنگ کوثر" با انتقاد از کانادا گفت: "غم‌انگیز است که می‌بینم من از ترس جانم به کانادا پناهنده شدم و با مشقات فراوان در این کشور ساکن شدم، اما فرماند‌هان سپاه، فرزندان و خانواده‌‌هایشان و شرکای جنایات آن‌ها در نابودی ایران و ایرانی، بدون دردسر و به آسودگی در این کشور ساکن شده و از مزایا و نعمت‌های آن بهره‌مند‌ باشند".