کوردستان میدیا

شنبه 21 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

هجری: حزب دمکرات همواره درصدد پرورش جوانان کُرد به شیوه‌ی مدرن بوده است

20:33 - 25 آبان 1393

کوردستان میدیا: پنجمین سمینار تشکیلاتی اتحادیە جوانان دمکرات کردستان ایران تحت عنوان جوانان، رمز مبارزە و مقاومت با حضور مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران برگزار شد.

بە گزارش وب‌سایت کردستان میدیا، روز جمعە بیست‌وسوم آبان‌ماه ١٣٩٣، سمینار تشکیلاتی اتحادیە جوانان دمکرات کردستان ایران بە منظور بررسی کار و فعالیت و سازماندهی مجدد سیستم تشکیلاتی، با حضور مصطفی هجری دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران و کریم پرویزی عضو دفتر سیاسی و سرپرست اتحادیەهای صنفی دمکرات کردستان ایران و فواد خاکی‌بیگی دبیرکل اتحادیە جوانان، در مقر اتحادیە جوانان دمکرات کردستان ایران برگزار شد.

این سمینار با یک دقیقە سکوت و ادای احترام بە شهیدان راه آزادی کرد و کردستان آغاز شد.

در نخستین جلسەی سمینار بحثی مرتبط با ظهور گروە‌تروریستی داعش و نقش رژیم اسلامی ایران در این مورد از سوی مصطفی هجری دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران ارائە گردید.

مصطفی هجری در سخنان خود با اشارە بە دلیل ظهور داعش و نقش رژیم ایران در جهت‌دهی به این گروه ترویستی، مباحثی ارائه نمود.

هجری همچنین در ادامە سخنانش عنوان کرد کە جوانان نقش موثری در پیشرفت جنبش‌های ملی کُرد دارند؛ به همین جهت در این وضعیت جوانان کرد و بە ویژه جوانان دمکرات باید ریزبیین‌تر به وضعیت موجود و تغییرات بنگرند و تنها ظاهر رویداها در رسانە‌ها را ملاک قرار ندهند.

در بخش دیگر بحث خود دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران تاکید نمود کە حزب دمکرات مدام در تلاش بودە است که بە شیوەی مدرن جوانان صفوف خود را پرورش بدهد تا در راستای احقاق حقوق ملی ملت کُرد، موثرتر واقع شوند.

بر اساس این گزارش، برنامە کاری سمینار بە این ترتیب بود:

ـ آخرین تغییرات و وضعیت سیاسی منطقە و اقدامات حدکا در این ارتباط
ــ ارائەی گزارش دیدار دبیرکل اتحادیە جوانان خارج از کشور
ــ گزارش تشکیلاتی در کردستان و خارج از کشور
ــ گزارش تمام کمیسون‌های اتحادیە جوانان
ــ شرح و بحث در مورد پروژه‌ی کاری تایید شدەی کنگره هفتم
ــ بررسی پروژه کاری و گزارش فعالیت‌های کمیتەهای اتحادیەی جوانان