کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

هیئت کنگرە ملیت‌های فدرال در سوئد جلسەای مجازی تشکیل دادند

10:57 - 6 فروردین 1400

هیئت کنگره ملیت های ایران فدرال(سوئد) و نماینده مجلس و مسئول روابط خارجی حزب چپ و مسئول دفتر حزب چپ در جلسەای مجازی موضوعات مرتبط بە کوردستان و ایران را تشریح کردند

هیئت کنگره ملیت‌های فدرال متشکل از "جمیله حسنخالی" "ناصر بلیده‌ای"، "سعید عزیزی" و حاج "کریم بگجانی" و همچنین هیئت حزب چپ سوئد متشکل از "هوکان سوینلیگن" و "نیلس برودین" بودند.

این جلسە مجازی بدین شرح بود:

بحران‌های عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ولجام گسیختگی حاکمیت در کشتار و سرکوب همه نیرو های دمکراسیخواه نیز همزمان دخالت‌های رژیم در کشورهای همسایه که باعث بی ثباتی و جنگ داخلی در ان کشورها شده است.

 عوامل موثر در مشروعیت زدایی از نظام حاکم  در بین مردم شده است. در چنین شرایطی رژیم سرکوب و کشتار بویژه در مناطقی همانند اهواز کردستان ، لرستان، بلوچستان ، آذربایجان و ترکمنصحرا را تشدید کرده است. در این جلسه موضوعات زیر مطرح و بحث شدند.

١- ملیت‌ها با این حال که در ایران بیش از نصف جمعیت هستند اما در قدرت سیاسی و اقتصادی هیچگونه سهمی ندارند.

٢- سرکوب ملیت‌ها تحقیر اقلیتأها دینى و مذهبى و وضعیت نابسامان معیشتى در مناطق محروم بعلت محدودیت کار براى جوانان و زنان، بیکارى شدید که در برخی شهرها بیش از ٦٠ درصد است.

٣- کشتار سازمان یافته و بی وقفه  کولبران و کاسبکاران در کوردستان و بلوچستان ادامه دارد. در بلوچستان  کشتار ده‌ها سوختبر در یک گذرگاه مرزی در ماه اسفند منجر به اعتراضات سرتاسری شد که به گزارش سازمان ملل ٢٣ تن از سوختبران و تظاهرکنندگان کشته شدند. صدها تن از تظاهر کنندگان بلوچ دستگیر شده اند. رژیم اعلام کرده است که در دادگاههای نظامی محاکمه می شوند .

٤- تعداد زیادی از زندانیان سیاسی عرب و بلوچ در ماه‌های اخیر اعدام شدند.  در کردستان صدها تن از فعالان فرهنگی و مدنی بدون هیچگونه جرمی  دستگیر شده اند. خانواده ها از دانستن دلیل دستگیری آنها محروم هستند.فعالان مدنی و سیاسی ترک همچنان در فشار روزمره هستند و تعداد زیادی از این فعالان در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران زیر شکنجه بلاتکلیف هستند.

٥- اتفاق ناخوشایند تجاوز جنسی به کودکان ترکمن و عدم جوابگویی مقامات منجر به اعتراض مردم خشمگین شد بجای ایجاد امنیت و پاسخگوی  به اعتراض نیروهای انتظامی رژیم دست به سرکوب مردم کرده اند و تعدادی را نیز دستگیر کرده اند.

٦- کوید ـ ١٩ در مناطق ملیت ها به دلیل نبود امکانات گسترش یافته است  هم اکنون مناطق ملیت‌ها  در بدترین وضعیت ممکن قرار دارند. با این حال که این  مناطق از لحاظ منابع طبیعی غنی هستند اما دسترسی مردم به امکانات بهداشتی خیلی کم است.

جمهورى اسلامى نه قابل دوام است نه قابل اصلاح. با توجه به هژمونی طلبی رژیم و تروریسم دولتی آن که از ایران به اروپا آفریقا و آمریکا تداوم دارد برای تغییر در ایران و آغاز پروسه دمکراتیک هئیت کنگره ابراز امیدواری کرد که دولتهاى اروپایى احزاب سیاسی و سازمان هاى حقوق بشری از مبارزات بر حق مردم ایران و ملیت هاى تحت ستم، اقلیت‌هاى مذهبى پیشتبانى نمایند.

کنگره ملیت ها ى ایران فدرال ضمن تأکید بر سر نگونى رژیم جمهوری اسلامی ایران آنرا شرط لازم  براى رسیدن به حکومتى سکولار وفدرال  و دمکراسى در ایران می داند. شرکت ملیت‌ها در قدرت و حاکمیت نه تنها باعث ثبات در ایران می شود بلکه سهم دادن و قدرتمند کردن ملیت‌ها  مانعی برای سیاست انحصاری و هژمونی طلب بنام مذهب از طرف دولت‌های حاکم در ایران می شود.

آقای سولینگن در پایان هدف از این جلسه را مطلع شدن از وضعیت ملیت های جغرافیای ایران و نیز به طریق اولی ایرانبه منظور استفاده در جلسات در راستای استراتژی آینده حزب در مقابل ایران دانسته و ابراز امیدواری نمودند در وقت مقتضی مورد استفاده قرار گیرد همچنین ایشان بر ادامه چنین جلساتی تاکید نمودند.

نمایندگان کنگره ملیت‌های ایران فدرال

واحد سوئد