کوردستان میدیا

سه شنبه 7 تیر 1401
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

وال استریت ژورنال: رژیم ایران با ایجاد شبکەای گستردە تحریم‌ها را دور زدە است

11:45 - 2 تیر 1401

"وال استریت ژورنال" در اخیر گزارش خود خبر از ایجاد شبکەای گستردە از واسطەها منجملە بانک‌های "چینی، خاورمیانە و غرب" خدمات بانکی دریافت کردە و تحریم‌های آمریکا را دور زدە است.

در گزارش "وال استریت ژورنال" آمدە است رژیم ایران با استفادە از این شبکە کە باهمکاری گروە‌های وابستەاش ایجاد کردە، توانستە تحریم‌های آمریکا و غرب را دور بزند و سالانە دەها میلیارد دلار مبادلات تجاری داشتە باشد.

رژیم ایران از طریق این شبکه متشکل از شرکت‌های نیابتی، صرافی‌ها و واسطه‌ها، برای بخش‌های تحریم‌شده انرژی و صنعت‌اش از خدمات شبکه بانکی بین‌المللی استفاده می‌کند.

بخشی از این پول‌ها به صورت نقد توسط شرکت‌های همچون "ماهان" به ایران قاچاق می‌شود و بخشی نیز در حساب‌های بانک‌های خارجی باقی می‌ماند.