کوردستان میدیا

چهارشنبه 5 آبان 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

وزیر خارجە پیشین آمریکا: مماشات آمریکا دولت اورشلیم را به سوی اقدام نظامی علیه رژیم ایران سوق می‌دهد

10:22 - 21 مهر 1400

روزنامە "جروزالم پست" در گزارشی بە نقل از "مایک پمپئو" وزیر خارجە پیشین آمریکا فاش کردە است تصمیم دولت "ترامپ" برای خروج از توافق هسته‌ای با رژیم ایران موسوم به "برجام" کار درستی بود و مدعی شد که سیاست‌هایی که دولت پیشین ایالات متحده اتخاذ نمود، جهان را از "شر رژیم ایران" ایمن‌تر کرد اما مماشات دولت "بایدن" با ایران کشور اسرائیل را به سوی اقدام نظامی علیه رژیم ایران سوق می‌دهد.

"پمپئو" هشدار داده است کە مماشات و سازش آمریکا، رژیم ایران را "جسورتر" از پیش کردە است.

بە گفتە وزیر خارجە پیشین آمریکا ما رژیم ایران را از دسترسی به منابع محروم و توانایی‌شان برای ایجاد تهدید در منطقه خلیج را محدود کردیم.

"پمپئو" بیان کردە است حمله ما به "قاسم سلیمانی" فرمانده سابق نیروی قدس نشان‌دهنده عزم ما برای دفاع از منافع آمریکا در سرتاسر جهان بود. مسیری که ما در پیش گرفته بودیم مانع دستیابی رژیم ایران به سلاح هسته‌ای می‌شد".

پیشتر نیز مقامات اسرائیلی از جامعە بین‌الملل خواستە بودند تا هر چە سریعتر تدابیری اتخاذ کنند تا مانع دستیابی رژیم ایران بە سلاح هستەای شوند و هشدار دادە بودند کە در صورت عدم اقدامی از سوی جامعە جهانی خود دست بە کار خواهند شد.