کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

وضعیت اضطراری و وخیم سقز بدلیل شیوع گسترده کرونا

10:33 - 24 اسفند 1398

شهرستان سقز بدلیل شیوع گسترده ویروس کرونا در وضعیت وخیمی به سر برده و با کمبود امکانات پزشکی مواجه است.

بدلیل ازدیاد‌ بیماران ابتلا به ویروس کرونا، ظرفیت بیمارستان‌های سقز تکمیل گشته و بیمارستان‌ها از پذیرش بیماران دیگر خودداری می‌کنند.

بخشی از‌ دکتر و پرستاران بیمارستان‌های این شهرستان بدلیل کمبود وسایل پزشکی و کیت مخصوص کرونا، بیمارستان‌های سقز را ترک کرده‌اند.

بدلیل بی‌توجهی رژیم ایران به وضعیت شهرستان سقز، مردم با تشکیل اکیپ‌های مردمی اقدام به ضدعفونی شهرستان نموده و در شهرها و روستاها خود را قرنطینه کرده‌اند.

براساس آمار رسمی و غیر واقعی رژیم ایران تاکنون ١٥ تن در شهرستان سقز بدلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده‌اند.

به  گفته شاهدان عینی و مردم شهرستان سقز تاکنون بیش از دەها تن در شهرستان سقز، قربانی بی‌کفایتی و بی‌توجهی رژیم ایران به وضعیت این شهرستان شده‌اند.