کوردستان میدیا

شنبه 5 مهر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پرواز هواپیماهای شرکت ماهان ایر به فرانسه ممنوع شد

16:57 - 29 اسفند 1397

کوردستان میدیا: دولت فرانسه پرواز هواپیماهای شرکت ماهان ایر رژیم ایران به فرانسه را به علت همکاری با سپاه تروریستی پاسداران در انتقال نیرو و اسلحه به سوریه و عراق ممنوع کرد.

پروازهای شرکت هوایی ماهان‌‌  رژیم اسلامی ایران که در هفته‎ چهار پراوز از تهران به پاریس داشت کە هم اکنون ممنوع اعلام شد.

شرکت ماهان‌ایر در سال ۲۰۱۱ به لیست سیاه آمریکا اضافه شد. این شرکت متعلق به حزب کارگزاران سازندگی است و برخلاف قوانین بین‎المللی با سپاه در انتقال نیرو و اسلحه به سوریه و عراق نیز همکاری دارد.

از آغاز ژانویه ۲۰۱۹ پرواز هواپیماهای ماهان به تمام فرودگاه‎های آلمان ممنوع اعلام شد.

ماهان ایر از سوی مقامات آمریکایی بە دلیل حمایت از تروریسم و انتقال سلاح بە کشورهای لبنان، سوریه و عراق در لیست سیاە آمریکا قرار گرفت.

ایالات متحدە آمریکا بە دلیل اینکە رژیم اسلامی ایران با استفادە از خطوط هوایی ماهان ایر تسلیحات نظامی به گروه‌های شبەنظامی انتقال می‌دهد، تحریم کرد.