کوردستان میدیا

سه شنبه 17 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیام تبریک مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران به مناسبت آزادی \"محمدصدیق کبودوند\"

00:01 - 24 اردیبهشت 1396

کوردستان میدیا: مصطفی هجری دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران طی پیامی آزادی محمدصدیق کبودوند را تبریک گفت.

متن کامل پیام:

پیام تبریک مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران به مناسبت آزادی محمدصدیق کبودوند


به پایان رساندن سربلندانەی ١٠ سال زندان، که حکمی ناعادلانه و تحمیل شده بر موسس و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، محمدصدیق کبودوند، از سوی جمهوری اسلامی ایران بود و بازگشت ایشان به آغوش خانواده و دوستدارانش، حاوی چندین معنا و پیام است که جای تامل و آموختن دارد:

در تمام این مدت، که بودن در زندان‌های بدنام رژیم خود نوعی از شکنجه و آزار است، جمهوری اسلامی می‌کوشید تا از طرق مختلف که در اجرای آن‌ها تخصص دارد، محمدصدیق کبودند را تحت شکنجه و فشارهای متعدد روحی و روانی قرار دهد تا او را وادار به دست کشیدن از باور و عقایدش کند و نهایتا اعلام ندامت نماید و در برابر رژیم به زانو بیافتد. اما محمدصدیق کبودوند نه تنها بر باور و اعتقاداتش مُصر بود، بلکه زندان را نیز به سنگر مبارزه علیه رژیم ضدبشری جمهوری اسلامی ایران بدل کرده بود.

مقاومت و ایستادگی محمدصدیق کبودوند برای بار دیگر این پیام را به جمهوری اسلامی ایران داد که با زندانی‌کردن و اعدام آزادیخواهان، نمی‌تواند مسالەی ملیت‌ها تحت ستم ایران –و از آن جمله ملت کرد- را حل کند و از این طریق مردم را دچار هراس و وحشت کند تا پی‌گیر حقوق حقەی خود نباشند.

ما در برابر مقاومت و ایستادگی، محمدصدیق کبودوند، مبارز میدان اعاده حقوق ملت کرد، که سربلندانە سال‌ها زندان را پشت سر نهاد و در زندان نیز صدای حق‌خواهی ملتمان بود، سر تعظیم فرود می‌آوریم
به همین مناسبت به ایشان، اعضای محترم خانوادەشان و تمام زندانیان سیاسی و همه مبارزین راه آزادی ملتمان تبریک می‌گوئیم.

حزب دمکرات کردستان ایران
دبیرکل
مصطفی هجری

٢٣ اردیبهشت ١٣٩٦ شمسی
١٣ می ٢٠١٧ میلادی