کوردستان میدیا

سه شنبه 24 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیام مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران بە مناسبت "٨ مارس" روز جهانی زن

11:55 - 17 اسفند 1398

"مصطفی هجری"، مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران، در پیامی بە مناسبت ٨ مارس، روز جهانی زن را بە زنان ایران بە ویژە زنان کوردستان تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:

٨ مارس، روز جهانی زن بر همەی زنان جهان، بە ویژە زنان کوردستان ایران مبارک باد.

اگر در طول ٤١ سال گذشتە همەی مردم ایران، تحت شدیدترین فشار و ظلم و ستم رژیم جمهوری اسلامی از آزادی و عدالت محروم شدەاند، زنان ایران بە جرم زن بودن محروم‌تر و زنان کورد بە جرم سنگین‌تر کورد بودن محروم‌ترین هستند.

در این روز، مبارزە و استقامت همە زنان حق‌طلب را برای رهایی از چنگ حکومت استبدادی را گرامی می‌داریم.

آزادی و رهایی در امتداد مبارزە است.

حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی

مصطفی هجری

١٧ اسفند ١٣٩٨ خورشیدی