کوردستان میدیا

پنجشنبه 8 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیام مشترک احزاب اپوزیسیون مخالف رژیم ایران به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز

16:41 - 28 اسفند 1398

احزاب اپوزیسیون مخالف رژیم ایران در پیام نوروزی مشترک، فرا رسیدن عید نوروز و سال جدید شمسی را به آحاد ملت ایران تبریک گفتند.

متن پیام به شرح زیر است:

پیام نوروزی مشترک (همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، شورای دمکراسی‌خواهان ایران و کنگرە ملیت‌های ایران فدرال)

رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید / وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید

مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب/ به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید

هموطنان عزیز،مردم تحت ستم ایران!

در آستانە سال تازە از برکت رژیم واپسگرا و فاسد جمهوری اسلامی، متاسفانە شاهدیم کە شرایط زندگی بر مردم تحت ستم و ظلم کشیدە ایران بیش از بیش دشوار شدە است.

بلند پروازی‌های حاکمان خودکامە ایران در تقابل با جامعە جهانی و تداخل و جنگ‌افروزی در امور کشورهای منطقە، کشور را در انزوای کامل سیاسی و اقتصادی قرار دادە است. پیامدهای این انزوا، بیکاری، فقر و تنگدستی هرچە بیشتر مردم بودە است. ایران اکنون رکورددار شاخص فلاکت در منطقە است و براساس آمارهای سازمان شفافیت بین‌الملل از زمرە فاسدترین حکومت‌های جهان بە شمار می‌آید. در کنار نابسامانی‌های اقتصادی، حاکمیت هیچ گونە فعالیت سیاسی و مدنی را نیز برنمی‌تابد، در سالی کە گذشت حاکمیت ایران همچنان جزو بزرگترین ناقضین حقوق بشر در جهان بود، سرکوب و انکار حقوق ملیت‌های تحت ستم ایران، دستگیری و سرکوب گستردە روزنامە‌نگارن و فعالین کارگری و زیست‌ محیطی، کشتار بی‌رحمانە معترضین در آبان ماه، شلیک موشک بە هواپیمای مسافربری توسط سپاه و سعی در انکار و پردەپوشی آن، تنها بخشی از جنایت‌های رژیم در حق مردم ایران در سال گذشتە بودە است.

تعلل حاکمیت در اطلاع رسانی و کنترل ویروس کرونا با بهانە واهی حضور مردم در راهپیمایی ٢٢ بهمن و انتخابات مجلس و ممانعت از قرنطینە شهر قم بە عنوان کانون شیوع بیماری بە واسطە اعتقادات خرافی و ارتجاعی، کشور را درگیر یک بحران جدی نمودە  و در شرف یک فاجعە انسانی قرار دادە است. امروز پرستاران و کادر پزشکی کشور با حداقل امکانات در خط مقدم مبارزە با کرونا قرار دارند و در این راه تاکنون متحمل هزینەهای انسانی بسیاری شدە اند.

مردم آزادیخواه ایران!

در سال پیش رو با کاهش قیمت نفت و رکود اقتصاد جهانی ناشی از بحران کرونا، پیشبینی می‌شود کە حاکمیت با کمبود بی‌سابقە بودجە مواجە شود و متعاقب آن فشار اقتصادی بیشتری متوجە مردم ایران شود. عملکرد گذشتە حاکمیت در کمک رسانی بە مردم آسیب رسیدە در بلایای طبیعی همچون سیل و زلزلە نشانگر این واقعیت است کە در کنترل بحران ناکارآمد و ناتوان است. ازاین رو تشکل‌های (همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، شورای دمکراسی‌خواهان ایران و کنگرە ملیت‌های ایران فدرال) ضمن تبریک نوروز و ایام سال نو، در شرایط کنونی یگانە راە گذر از بحران کرونا را در همدلی و همکاری همەی آحاد مردم در جدی گرفتن توصیەهای پزشکی برای قطع چرخە انتقال ویروس می‌داند.

‌ نوروز در اساطیر ما پیام‌آور چیرگی نور بر تاریکی و تحقق عدالت و آزادی است. بحران‌های پی درپی، پایەهای نظام را سست‌تر از قبل نمودە و با قطع درآمدهای نفتی نظام، کم کم اهرم‌های فشار خود کە همان مزدوران خود فروختەاند را از دست خواهد داد و دیری نخواهد پایید کە شعلەهای خشم مردم طومار این ظالمان را درهم پیچد.

به امید تحقق آزادی و دمکراسی در ایران!

هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز!

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

شورای دمکراسی خواهان ایران

کنگرە ملیت‌های ایران فدرال