کوردستان میدیا

سه شنبه 6 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

کارکنان و کارگران شهرداری مهران دست به اعتصاب زدند

12:45 - 12 اسفند 1397

کوردستان میدیا: کارکنان و کارگران شهرداری مهران با گذشت ٥ ماه از عدم دریافت حقوق،  دست به اعتصاب گسترده‌ای زدند.

برپایه گزارشات رسیده به وب‌سایت کوردستان میدیا، بعد از آنکه تلاش‌های نمایندگان کارگران شهرداری مهران برای تحقق خواست‌های آنان و دریافت حقوق معوقه‌شان از سوی مقامات شهرداری مهران بدون پاسخ ماند، کارگران و کارکنان این ادراه دست به اعتصابی گسترده زدند.

به گفته‌ی یک منبع موثق خبری این کارگران ٥ ماه است که هیچگونه حقوقی دریافت نکرده‌اند و در شرایط سختی به سر می‌برند.

ایلام که به تنهایی ١٤درصد از منابع گازی کل ایران را دارد، از فقیرترین و توسعه‌نیافته‌ترین استان‌های کوردستان می‌باشد که حکومت ایران به صورت سیستماتیک منابع زیرزمینی و روزمینی این استان را به غارت برده و در استان‌های فارس و مرکزی ایران سرمایه گذاری می‌کند. این در حالی‌ست که کوردها در بستری از فقر و توسعه‌نیافتگی تحمیل شده زندگی می‌کنند.