کوردستان میدیا

جمعه 16 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

کرایه تاکسی در سنندج افزایش یافت

12:32 - 2 اسفند 1397

کوردستان میدیا: نرخ کرایه تاکسی در شهر سنندج، همزمان با آغاز ماه آخر سال و خریدهای نوروزی مردم، افزایش یافت.

امیر جمشیدنژاد، رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سنندج، از گران شدن نرخ کرایه تاکسی در شهر سنندج در آغاز ماه آخر سال خبر داد.

وی همچنین گفته است: گران شدن نرخ کرایه تاکسی همه ساله اجرایی می‌شود.

جمشیدنژاد در سخنانش بیشترین نرخ مشخص شده رای کرایه تاکسی را حد فاصل سە راه نمکی تا دگران و همچنین دور میدان تا نایسر با مبلغ  ١٥٠٠ تومان اعلام کرده است.

کمترین نرخ کرایه تاکسی نیز طبق نرخ‌های تازه اعلام شده، برای انتهای غفور و شریف آباد ٨٠٠ تومان مشخص شده است.

گران شدن نرخ کرایه تاکسی در اواخر سال و در حالی است که مردم از وضعیت اقتصادی نامناسب و گرانی ابتدایی ترین وسایل مورد نیز زندگیشان به ستوه آمده‌اند، در ماه آخر سال نیز رفت و آمد مردم به منظور تامین ملزومات عید نوروز افزایش می‌یابد،  بنابراین مردم باید نسبت به ماه‌های گذشته هزینه‌ی مادی چند برابر داشته باشند.

سال گذشته نیز، همزمان با گران شدن نرخ کرایه تاکسی در سنندج، مردم این شهر به نشان اعتراض به خیابان آمدند و نسبت به گرانی و وضعیت اقتصادی اعتراض کردند؛ همزمان ڕانندگان نیز به نشان اعتراض به گران شدن قطعات ماشین و بنزین دست به اعتصاب زدند و از سوار کردن و حمل مسافر خوددداری کردند.