کوردستان میدیا

جمعه 16 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

گزارش/ نهمین سالگرد تاسیس اتحادیه دانشجویان دمکرات کردستان ایران + گفتگو

14:01 - 21 بهمن 1392

کوردستان میدیا: اتحادیه دانشجویان دمکرات کردستان ایران، اتحادیه‌ای دمکراتیک بوده و مدت ٩ سال است که حول مسائل مربوط به دانشجویان و جنبش دانشجویی، مبارزه می‌کند.

به گزارش وب‌سایت کوردستان میدیا، اتحادیه دانشجویان دمکرات کردستان ایران در ٢٣ بهمن سال ١٣٨٣ توسط شماری از دانشجویان در خارج و داخل کشور، موجودیت خود را اعلام نمود. هدف از تاسیس این سازمان، سازماندهی مبارزه و فعالیت‌های دانشجویان کُرد در سطح دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کردستان و ایران بود، چرا که تا آن زمان دانشجویان به صورت پراکنده و فاقد طرح و تشکل فعالیت می‌کردند و این فعالیت‌ها در قالب گفتمان مشخص ملی پیش نمی‌رفت با اینکه تمامی کنش‌ها در جهت پیشبرد جریان آزادی‌طلبی و آزادی ملی بود.

تاسیس این اتحادیه منسجم به عنوان یک تشکل دمکراتیک و پای‌بند به اصول دمکراسی برای جامعه، آموزش اعضای سازمان و افراد جامعه و نیز مسائل درون سازمانی و به این منظورتاکنون ٤ کنگره برگزار نموده است. کنگره در صدر ارگانیزاسیون این اتحادیه قرار داشته و عموما در این سازمان اصل، پایبندی به کار گروهی می‌باشد و اتحادیه دانشجویان دمکرات از طریق هیئتهای مخصوص اداره شده و متد مدیریت آن گروهی می‌باشد.

7814.jpg


این اتحادیه بعد از تاسیس برای نخستین بار در ٢٧ و ٢٨ اسفندماه سال ١٣٨٦ کنگره برگزار نمود که در آن کنگره، کریم پرویزی، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران به عنوان اولین دبیرکل اتحادیه انتخاب شد.

سپس ناصر صالحی‌اصل از سوی هیات اجریی اتحادیه به عنوان دومین دبیرکل اتحادیەی دانشجویان دمکرات کردستان ایران انتخاب گردید.

کنگره دوم اتحادیه دانشجویان دمکرات در روزهای ٢٧ و ٢٨ اسفند ١٣٨٨ برگزار شده که سلام اسماعیل پور که هم‌اکنون نیز از اعضای اتحادیه می‌باشد بعنوان دبیرکل برگزیده شد. سپس در ٦ تا ٨ سالهای ١٣٩٠ ، ١٣٩٢ کنگره‌های سوم و چهارم این NGO با شرکت اعضا برگزار شده که در هر دو دوره کیهان یوسفی در جریان انتخابات در جای دبیرکل اتحادیه قرار گرفت.

وب‌سایت کوردستان میدیا در جهت بررسی مسائل مربوط به این اتحادیه، نظریه بنیانگذاری آن و ... با یکی از اعضای گروه موسسین اتحادیه و هم‌اینطور برای ارزیابی وضعیت فعلی و رویکرد و برنامه‌ی آینده، گفت‌گویی را با دبیرکل حال حاضر اتحادیه دانشجویان دمکرات انجام داده است که مضمون آن در ذیل آمده است:

7812.jpg
کیهان یوسفی دبیرکل اتحادیه دانشجویان دمکرات کردستان ایران


کوردستان میدیا: وضعیت عمومی حال حاضر جنبش دانشجویان در ایران و به خصوص جایگاه دانشجویان کُرد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کیهان یوسفی: جنبش دانشجویی در ایران به طورکلی پس از روی کار آمدن روحانی وارد فاز جدیدی شده است. می‌توان گفت که در قیاس با دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، گشایش حداقلی ایجاد شده است. انرژی تازه‌ای در میان دانشجویان و فعالین دانشجویی مشاهده شده و تلاش بیشتری صورت می‌پذیرد. نخستین قدم فعالین دانشجویی عزل روسای شماری از مراکز آموزش عالی بود که در دوره ریاست جمهوری پیشین به کار گماشته شده بودند. اما جریان برای کردستان باز هم بمراتب فرق می‌کند. فضا در کردستان بسته‌تر از دیگر نقاط ایران است واین هم به نگاه امنیتی حاکمیت به کردستان بازمی‌گردد، نمونه اینکه در این مدت کوتاه روی کار آمدن روحانی شاهد بازداشت چندین دانشجوی کُرد بوده‌ایم، بالاخص در مریوان.

کوردستان میدیا: آیا شما، بعنوان اتحادیه دانشجویان دمکرات کردستان ایران برنامه مشخصی برای مسئله جنبش دانشجویی کرد و بازآوری مجدد آن دارید با توجه به اینکه در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هر نوع جنبشی، سرکوب شده و می‌شود؟

کیهان یوسفی: هدف اصلی اتحادیه دانشجویان دمکرات، توانمندسازی و بسط گفتمان ملی کُرد در میان دانشجویان کُرد در سراسر ایران و به خصوص در کُردستان. بنابراین کار دشواری خواهد بود همان‌طور که شما اشاره کردید به سرکوب جنبش دانشجویی در ایران. اما جنبش دانشجویی و اتحادیه دانشجویان بعنوان بخشی از این ساختار، به دنبال دمکراتیزه نمودن جامعه کُردستان و تامین حقوق ملی کُرد در کردستان ایران و به طبع افزایش سطح آگاهی افراد این جامعه می‌باشد و دانشجویان کُرد، وطیفه و اصل اساسی دورنمای اتحادیه دانشجویان را در بر می‌گیرد.

کوردستان میدیا: با توجه به اینکه جنبش دانشجویی را به نحوی می‌توان از جمله جنبش‌های اجتماعی نام نهاد، اتحادیه دانشجویان دمکرات کردستان ایران چه ارتباط مشخصی را میان جنبش دانشجویی و جنبش ملی کرد، می‌بیند؟ آیا شما بخشی از حوزه فعالیت‌های خود را به تامین حقوق ملی اختصاص داده‌اید یا اینکه در چارچوب فعالیت‌های دانشجویی عمل می‌کنید؟

کیهان یوسفی: بدون شک همانطور که اشاره کردیم، مسائل در کشورهای تحت حاکمیت سیستم‌های دیکتاتور و توتالیتر مانند ایران درهم تنیده‌اند.

برای یک فعال دانشجویی کُرد یا جنبش دانشجویی کُرد بدون شک مسئله ملی در ارجحیت و اولویت قرار دارد، چرا؟ مشخص است که پسوند کُرد در هویت محرز این افراد و یا جنبش‌ها تعیین کننده است، لذا جنبش‌های اجتماعی از این دست در فضای حاکم بر ایران منتج به مسائل سیاسی خواهد شد و اگر قرار باشد جنبش دانشجویی کُرد مطالبه و خواستی سیاسی داشته باشد، آن، مطالبات ملی است.

کوردستان میدیا: به طورکلی برنامه شما در آینده جنبش دانشجویی کُرد و بخصوص پیش‌برد فعالیت‌های اتحادیه دانشجویان دمکرات چیست، با توجه به اینکه شما در کردستان ایران حضور فیزیکی و مستمر ندارید؟

کیهان یوسفی: بخشی از اهداف و برنامه‌هایمان را در بالا متذکر شدم، اما ما به عنوان اتحادیه دانشجویان دمکرات کردستان ایران، اهم فعالیت‌های خود را به داخل ایران و کردستان معطوف می‌کنیم. طرح اصلی ما نیرومند ساختن تشکیلات داخلی است، چرا که محرک اصلی ما در پیشبرد برنامه‌هایمان در داخل، سازماندهی صحیح است. نیروی اصلی ما در دانشگاههای ایران و کردستان است و آینده کم و کیف این توان دانشجویان دمکرات را بیشتر آشکار خواهد ساخت.

7813.jpg

کریم پرویزی یکی از اعضای گروه موسسین اتحادیه دانشجویان دمکرات کردستان ایران

کوردستان میدیا: شما به عنوان یکی از اعضای هیات موسسین اتحادیه دانشجویان دمکرات کردستان ایران، ایده تاسیس چنین اتحادیه‌ای را در رابطه با مسئله دانشجوی کُرد، به چه منظوری مربوط می‌دانید؟

پرویزی: ما برای سالهایی در دانشگاههای ایران تحصیل کرده‌ایم، در فضای دانشگاهها، جنبش دانشجویی در ایران طی سالهای دهه هفتاد سر برآورده بود و تحرکات و فعالیتهایش بیشتر و بیشر می‌شد، دانشجویان کُرد نیز در همان اثنا فعالیت بیشتری انجام می‌دادند و به تدریج جنبش دانشجویی کرد نیز در حال گسترش بود.
آنچه دانشجویان کُرد در آن مقطع به مثابه یک لازمه، احساس می‌کردند، سازماندهی جنبش بود و می‌بایست که تشکیلاتی شکل می‌گرفت تا دانشجویان حول آن سازمان و ارگانیزاسیون به هم بپیوندند.
می‌توان گفت در اوایل بروز لازمه ارگانیزاسیون جنبش دانشجویی کُردی که برخی اقدامات برای سازماندهی صورت پذیرفت، ایده تاسیس اتحادیه دانشجویان مطرح شد و بعدها ما به عنوان هیات موسسین اتحادیه دانشجویان، بر اساس همین ایده و آن احساس ضرورت تاریخی سازماندهی دانشجویی با هم‌اندیشی اقدام به تاسیس یک اتحادیه دانشجویی برای جنبش دانشجویی کُرد نمودیم.
کوردستان میدیا: ایده تاسیس اتحادیه مشخصا توسط چه فرد یا افرادی مطرح شد؟

پرویزی: این مطلب در دانشگاهها و در دوره فعالیت دانشجویی مطرح شد، اکثر قریب به اتفاق دانشجویان کُرد در تلاش بودند تا سازمانی بر این اساس تاسیس شود، اما آنچه منجر به تاسیس اتحادیه دانشجویان دمکرات و قرار گرفتن آن بعنوان نخستین سازمان دانشجویی در بین فعالین کُرد، جمعی از دوستان و فعالین دانشجویی بودند که دور هم جمع شده و در چند مرحله به ملاقات نشستیم که از آنها می‌توانیم به کسانی همچون عرفان رهنمون، شاهو فرازمند، رامبود لطف پوری، هژار رحیمی و خانم فاطمه عثمانی، اشاره کنیم. اما غالبا چند نفر به بحث و رایزنی می‌پرداختیم و برای بنیانگذاری اتحادیه در تلاش بودیم که ایده تاسیس اتحادیه نیز از سوی همان نفرات مطرح شد که بنده نیز در خدمت آنها بودم وبرای تاسیس اتحادیه با یکدیگر در تعامل بودیم.

کوردستان میدیا: طبق استلزام هر جامعه امروزی نسبت به جنبش دانشجویی، چرا این اتحادیه پیشتر تاسیس نشده بود؟

پرویزی: هر مسئله‌یا هر پدیده‌ای تا رسیدن به مرحله عمل زمان‌بر خواهد بود، هر ذهنیت و برنامه‌ای از فکر و ایده کلید می‌خورد تا اینکه منتج به نتیجه شده و عینیت پیدا کند و سازمان دانشجویی نیز از این قاعده مستثنی نبود، از یک استلزام تاریخی، ایده‌ای و ذهنی در بین دانشجویانم کُرد آغاز شد تا در نهایت به مرحله اجرایی رسید و ایجاد تشکل منسجم آن، زمان‌بر بود و تلاش‌های بسیاری صورت گرفت تا اتحادیه تاسیس شود.
در وهله نخست گردهمایی افراد، تجمیع ایده‌ها و دریافت و برداشت آنها و اینکه به چه سمت و سویی خواهید رفت برای اوایل بنیانگذاری در نوع خود عمل دشواری خواهد بود، لذا چند سال گذشت تا اینکه در اواخر سال ١٣٨٣ ماحصل آن یعنی تاسیس اتحادیه دانشجویان دمکرات شد.

کوردستان میدیا: آیا پیش از اینکه اتحادیه دانشجویان دمکرات کردستان ایران تاسیس شود، هیچ گونه تشکلی برای سازماندهی جنبش دانشجویی کُرد در کردستان ایران، ایجاد شده بود؟

پرویزی: اتحادیه در بین جنبش دانشجویی کُرد در کردستان ایران نخستین سازمان سراسری دانشجویی بود، خوب در گذشته در دانشگاهها مجمع‌های کوچک در یک دانشگاه، انجمن‌های ویژه یک یا دو دانشگاه یا چند مرکز آموزش عالی وجود داشت ما این موارد تشکل‌های سازمان دهنده جنبش دانشجویی کُرد نبودند، غالبا حوزه فعالیت اینها به امور ادبی، هنری و از این قبیل خلاصه می‌شد که در فضای دانشگاه حول یک نشریه یا انجمن گردهم می‌آمدند اما بعنوان جنبش دانشجویی همه‌گیر که تمامی مسائل را در کردستان ایران شامل شود اولین سازمان منسجم بود.

کوردستان میدیا: روابط و تفاوت‌های جنبش دانشجویی کُرد و جنبش سراسری چیست؟

پرویزی: در اوایل تاسیس اتحادیه و در سالهای پس از آن که بنده کم و بیش از فعالیت‌های اتحادیه دانشجویان مطلع بودم و درحال حاضر اشراف کاملی بر این وضعیت ندارم، به کرات سعی شد که با سازمان و تشکل‌های سراسری روابطی برقرار شود، اما تحت فضای امنیتی و فشار روز افزونی که بر جنبش دانشجویی سراسری تحمیل شده بود و از طرف دیگر هزینه‌های سنگینی که فعالین دانشجویی کُرد می‌پرداختند مزید بر علت شد تا رابطه مطلوب برقرار نشده و به سطح بالایی برسد و این اواخر که فشارهای وارد بر دانشجویان آنچنان تشدید یافت که تمام فعالیت‌ها و تحرکات دانشجویان نه تنها در سطح روابط بلکه در حد هر نوع فعالیتی رو به افول نهاد به این خاطر که هزینه‌های سنگینی روی دست دانشجویان می‌گذاشت.

کوردستان میدیا: آیا تاسیس این اتحادیه قادر به برآورده ساختن اهداف و ایده‌های شما به عنوان هیات موسسین شد و اینکه توانست خلا موجود در جنبش دانشجویی کُرد را پوشش دهد؟

پرویزی: این که شما ایده‌، ایده‌آل و یا ذهنیتی دارید که در صدد رسیدن به آن هستید با اینکه در مرحله اول انجام آن به چه مسئله‌ای بر می‌خورید، دو مسئله متفاوت است، ببینید وقتی ما از ایده دانشجویان کُردی صحبت می‌کنیم که می‌خواهند در بستر دانشگاهی و جنبش دانشجویی سراسری تشکیلات همه‌گیری داشته باشند و این جنبش را از یک مرحله به مرحله دیگری به اجرا بگذارند و کار هدایت فکرو اندیشه فعالین دانشجویی را به دست بگیرد، بحث در حد ذهن و ایده می‌باشد، اما از نظر عملی آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چنان معضل و مانع بر سر راه قرار دارد که به سختی قادر خواهید بود قدم‌به قدم، گام‌های کوچک بردارید و رو به جلو بروید اتحادیه دانشجویان دمکرات نیز به همین منوال آغاز به کار نمود و هم‌اکنون نیز بر برداشتن این گام‌ها استوار می‌باشد، بگذارید صراحتا اظهار کنم که در حد ایده‌های ما پیش نرفت بنا به همان دلایلی که متذکر شدم مشکلات بسیار‌اند اما به مثابه یک قدم تاریخی بزرگ و مهم بود و تاثیرات بسزایی داشت و در آینده هم خواهد داشت.

کوردستان میدیا: اتحادیه دانشجویان دمکرات کردستان ایران در رابطه با حزب دمکرات کردستان ایران در فعالیت، تصمیمات و امور درون سازمانی، مسقل است؟

پرویزی: اتحادیه دانشجویان یک تشکل حزبی نیست، دقت کنید حزب دمکرات کردستان ایران مانند هر حزب دیگری مستحق ایجاد سازماندهی و تشکل در بین تمامی اقشار و طبقات جامعه می‌باشد سازماندهی زنان، دانشجویان و.. که به این موارد تشکل‌های حزبی درون طبقه و اقشار اطلاق می‌گردد و اتحادیه دانشجویان سازماندهی حزب دمکرات در بین دانشجویان نیست بلکه یک سازماندهیست که از آن قشر ویژه تشکیل شده است اما از نظر ایده، سیاست و جهان بینی و البته آینده‌نگری با حزب دمکرات نزدیک می‌باشد این‌ها روابط ایده‌ای، سیاسی و فکری اما ممکن هست بسیاری از اعضای این اتحادیه گرایش کاملی به حزب دمکرات داشته باشند و البته برعکس این هم ممکن هست به هر حال این اتحادیه یک تشکل درون سازمانی حزب دمکرات کردستان ایران نیست به همین دلیل نیز از لحاظ ارگانیزاسیون درونی از حزب دمکرات متفاوت عمل می‌کند و تا جایی که شخصا در درون این اتحادیه مسئولیت به عهده داشتم و از موسسین و مدیران گذشته اتحادیه بوده‌ام می‌دانم که دست اعضای آن برای انجام امور اتحادیه کاملا باز گذاشته می‌شود و حزب دمکرات این تشکل‌ها به عنوان بخشی از حزب دمکرات قلمداد نمی‌کند و حزب از چنین بینشی نسبت به NGOها به دور بوده است و این حزب همواره با دید دمکراتیک به این فکر کرده است تا در بین همه اقشار و طبقات واحدهای سازمان یافته خود را داشته باشد که آنها نیز بتوانند نظرات و دیدگاه‌های خود را ابراز کنند و از طریق همیاری و حمایت بیشتری به حزب دمکرات نیز خواهد رسید تا اینکه به عکس تمام این تشکل‌ها را به بخشی از بدنه حزب تبدیل نموده و در این صورت این اتحادیه‌ها نیز تاثیر خود را بر اقشار و طبقات مورد نظر از دست می‌دهند.

حزب دمکرات کردستان ایران به هیچ وجه بر این باورنبوده است که این تشکل‌ها را کاملا در قالب حزب جای دهد و این NGO چه اتحادیه دانشجویان باشد و یا هر تشکل دیگری که به این حزب نزدیک است به هیچ عنوان بخشی از ارگانیزاسیون حزب دمکرات نبوده و نیست و خود تشکلها در نشست‌های خود برنامه‌های خود را طرح‌ریزی و پیاده می‌کنند اما همانطور که قبلا نیز اشاره کردم از لحاظ ایده به حزب دمکرات کردستان ایران نزدیک می‌باشند.

کوردستان میدیا: اگر مطلب خاصی هست، بفرمایید؟

پرویزی: صحبت خاصی ندارم جز اینکه فرارسیدن سالروز تاسیس اتحادیه را به تمامی دانشجویان تبریک عرض میکنم و اینکه امیدوارم در آینده قدم‌های مهمتر و بهتری به پیش بردارند.

گزارش و مصاحبه: هیبت کامرانی‌پور