کوردستان میدیا

سه شنبه 7 تیر 1401
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

یک تیم تروریستی رژیم ایران در ترکیە کشف و بازداشت شدند

17:21 - 2 تیر 1401

امروز پنج‌شنبە ٢ تیر وب‌سایت"العربیە" منتشر کردە است کە هستە تروریستی وابستە بە رژیم ایران کە هفتە پیش توسط ترکیە بازداشت شدە بودند امروز خبر آن اعلام شد.

"العربیە" بە نقل از رسانەهای اسرائیلی گزارش داده کە ترکیه ٨ نفر که ٥ ایرانی در میان آن‌ها هستند را به دلیل برنامه‌ریزی برای ترور شهروندان اسرائیلی در خاک ترکیه بازداشت کرده است.

در گزارش‌ها آمدە کە هسته تروریستی بازداشت‌شده در ترکیه برای ربودن یک سفیر سابق اسرائیل و همسرش برنامه‌ریزی کرده بودند.

همزمان مسئول روابط عمومی کل سپاه تروریست پاسداران ایران اعلام کرده با حکم "حسین سلامی"، فرمانده کل سپاه "محمد کاظمی" به سمت رئیس سازمان اطلاعات سپاه منصوب و "حسین طائب" مشاور فرمانده کل سپاه شد.

بنابر برخی گزارش‌ها "طائب" که به ‌دلیل حوادث امنیتی اخیر در ایران از سمت خود عزل شده بود پس از یک سوقصد نافرجام به بیمارستان منتقل شده است.