کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

هواپیمای بوئینگ ونزوئلا در آرژانتین بە علت همکاری با سپاه پاسداران توقیف می‌شود

18:32 - 13 مرداد 1401

خبرها حاکی از آن است کە وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا درخواست توقیف هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ ونزوئلا را بە آرژانتین ارسال کردە است.
آنچه در حکمی کە در یک‌ دادگاه منطقه‌ای در واشنگتن دی‌سی آمریکا صادر شدە استفاده شرکت هواپیمایی "ماهان ایر" رژیم ایران از این بوئینگ آمریکایی است.

ماهان ایر، یکی از شرکت هواپیمایی رژیم ایران است کە در اختیار سپاه تروریست پاسداران این رژیم می‌باشد که مورد تحریم آمریکا قرار دارد.

این هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان رژیم ایران کە در اجاره ونزوئلا است، حدود دو ‌ماه پیش، به‌ دلیل شرایط نامناسب جوی و مه غلیظ در آرژانتین توقف شدە است.

در حکم اخیر دادگاه محلی دولت آمریکا ذکر شده است کە خلبان ثبت‌شده این هواپیما، به ‌عنوان فرمانده سابق سپاه تروریست رژیم ایران و سهامدار و عضو هیات مدیره شرکت هواپیمایی قشم فارس ایران ایر شناسایی شده‌است.

ایالات متحده آمریکا، در سال ۲۰۱۱ شرکت هواپیمایی ماهان را به اتهام کمک به نیروی قدس سپاه تروریست پاسداران رژیم ایران تحریم کرد کە در سال ۲۰۱۹ یکبار دیگر این تحریم بە دلیل حمل موشک و اقلام هسته‌ای برای این رژیم تحت محدودیت سازمان ملل متحد تکرار شد.