کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

کشتە شدن مردم "سپی‌دشت" بە دلیل عبور از پل راە آهن

12:30 - 24 مرداد 1401

اهالی روستای "شباندر" سپی‌دشت، پس از تخریب پل عبور و مرور روستا در سیلاب‌های سال ١٣٩٦ راهی جز گذر از پل راەآهن ندارند کە سالانە منجر بە مرگ اهالی آن می‌شود.

این روستا با شهر "خرم‌آباد" حدود٨٠ کیلومتر و با شهر "دورود" تقریبا٤٠ کیلومتر فاصله دارد که دارای طبیعتی بکر و زیبا می‌باشد اما با وجود توریستی بودن از بسیاری از امکانات عمرانی و زیرساختی بی بهره است کە معضلاتی را برای اهالی روستا بە بار آوردە است.

"نداشتن راه دسترسی مناسب، عدم اجرای طرح‌های عمرانی، عدم آنتن دهی تلفن همراه و پوشش اینترنت و تخریب پل عبور و مرور این روستا بر اثر بارندگی‌های شدید در سال ١٣٩٥" تنها بخشی از مشکلاتی است که اهالی این روستا با آن درگیر هستند.

اهالی این روستا اظهار داشتەاند، پل این روستا تنها راە مواصلاتی ٣٠ روستا با یکدیگر و شهرهای "سپی‌دشت و دورود" بودە است کە پس از تخریب آن اهالی منطقه مجبور به استفاده از پل قطار هستند کە طی این سال‌ها بە دلیل برخورد با قطار چندین نفر جان خود را از دست داده‌اند.

پیشتر این روستا حدود ٤٠٠ خانوار جمعیت داشتە است که اکثر اهالی آن به دلیل همین مشکلات مجبور بە مهاجرت شدەاند و اکنون در حدود ٥٠ خانوار با جمعیتی حدود ٣٠٠ نفر ساکن این روستا هستند.

اهالی روستای "شباندر" سپی‌دشت از توابع بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد، تاکنون پیگیری‌های متعددی در رابطە با رفع این مشکلات داشتە‌اند اما هر بار با بی‌تفاوتی‌های رژیم ایران مواجە شدەاند.