کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان برای اظهار همدردی با خانواده‌‌های کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان بیانیەای را منتشر کردند

12:21 - 3 آبان 1401

مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان خواستار آن است که ابعاد جریانات فوق با تشکیل کمیته‌ی حقیقت‌یابِ مستقل و با حضور ناظرین بین‌المللی، روشن گردد.

متن بیانیە بە شرح زیر است:

اول و آخر یار

روی در مسجد و دل ساکن خمار چه سود؟

خرقه بر دوش و میان بسته به زنار چه سود؟

هر که او سجده کند پیش بتان در خلوت

لاف ایمان زدنش بر سر بازار چه سود؟

در حالی‌که اعتراضات سراسری مردم ایران وارد دومین ماه خود شده است، به جای شنیده شدن صدای معترضان و تلاش برای یافتن راه‌حلی در جهت پایان دادن به بحران، متأسفانه شاهد موج سرکوب، کشتار بی‌سابقه، تحریف واقعیات و پاک نمودن صورت مسئله هستیم. در این مدت، فجایعی در میهن ما رخ داد که هر کدام از آن‌ها می‌تواند لکه‌ی سیاهی بر تاریخ حکمرانی یک کشور باشد؛ ازجمله: نحوه‌ی مرگ ژینا و نیکا و سارینا و اسرا و...؛ تعرض به بانوان معترض؛  سرکوب دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف؛ ماجرای زندان اوین؛ سرکوب و بازداشت دانش‌آموزان و کودکان معترض و... .

مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان اظهار همدردی عمیق خود را با خانواده‌‌های کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان حوادث اخیر اعلام می‌دارد و با محکوم نمودن خشونت، تعرض، بازداشت و سرکوب اعتراضات، خواستار آن است که ابعاد جریانات فوق با تشکیل کمیته‌ی حقیقت‌یابِ مستقل و با حضور ناظرین بین‌المللی، روشن گردد.

 مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان

 دوشنبه، ٢ آبان‌ماه ۱۴۰۱