کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

بیانیه دانشجویان دانشگاه آزاد تهران شمال در تداوم اعتصابات خود و حمایت از اعتصابات سراسری ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر

13:52 - 12 آذر 1401

دانشجویان دانشگاە آزاد تهران شمال برای حمایت از صدای اعتراضات و رفع حکم تعلیق و حذف و ممنوع‌الورودی هم‌دانشگاهیانشان بیانیەای را منتشر کردند.

متن بیانیە بە شرح زیر است:

به نام آفریدگار رنگین کمان ایران

درود بر تمامی آزادی‌خواهان ایران زمین

با سپری کردن سومین ماه از اعتراضاتِ به حق مردم ایران‌ زمین، همچنان شاهد کشتار و جنایت و بازداشت هستیم و در این میان بخش بزرگی از این بازداشت و کشتار بیرحمانه نسیب قشر دانشجوی کشور شده است.

با گذشت ۲۷ روز از بازداشت دانشجوی عزیزمان صوفیا صاحبی و ۳۷ روز از بازداشت ایلیا موگویی و نیز سایر دانشجویانمان که هنوز تکلیفشان معلوم و خبر جدیدی از آنها در دست نیست و نیز تعلیق و حذف و ممنوع‌الورود سایر هم‌دانشگاهیان عزیزمان من جمله شهریار شمس ، مخلص کلام را اعلام می‌کنیم و همین بس که ما را به تداوم اعتصاب و حمایت از هم‌ دانشگاهیان خود که وظیفه‌مان است، وادار کند.

خطاب به آقای گوهری و سایر مسئولین و تمامی اساتید دانشگاه، دوباره و صدباره از شما خواستار پیگیری وضعیت هم ‌دانشگاهیانمان و نیز مطالبات ذکر شده در بیانیه شماره یک مان هستیم.

مطالبات ما تنها به پارکینگ و سلف و صندلی کلاس‌ها و ... منتهی نمی‌شود؛ مطالبات ما آزادی بی قید و شرط هم‌ دانشگاهیا‌نمان است، رفع حکم تعلیق و حذف و ممنوع‌الورودی هم‌دانشگاهیانمان است، حمایت از صدای اعتراضاتِ به حقمان است، برقراری امنیت دانشگاه و دانشجو در برابر حمله نیروهای لباس شخصی و امنیتی است، تبعیض قائل نشدن بین دانشجویان و بسیجیان است، حفظ حریم شخصی دانشجو و احترام به آن است. مطالبات ما خیلی فراتر از پارکینگ و سلف و این‌هاست که متاسفانه شما چشم بر آن بستید و این بیانیه نیز به شرح تمامی آنها قد نمی‌دهد...

نیازی به شرح بیشتر وقایع و تکرار مکررات نیست چون همه چیز مثل روز روشن است بنابراین؛ ما دانشجویان آزادی‌خواه دانشگاه آزاد تهران شمال در حمایت از هم‌دانشگاهیان زندانی و تعلیقی و حذفی و ممنوع‌الورودی خود، و در اعتراض به شرایط موجود و جو امنیتی و تهدیدآمیز دانشگاه و سرکوب‌ فراگیرش، و نیز در راستای اعتصابات سراسری مردم کشورمان، به احترام خون کشته‌شدگان راه آزادی و آنان که حق تحصیل و زندگی به ناحق ازشان سلب شده، اعلام می‌داریم که علاوه بر تداوم اعتصاب خود و تحریم کلاس‌ها و عدم پرداخت شهریه‌های باقی مانده، امتحانات میان‌ترم را که بر ما اجبار کردید، تحریم کرده و تا زمان رسیدگی به تک‌تک مطالبات‌مان و رفع کامل تعلیق و حذف و ممنوع‌الورودی و آزادی بی قید و شرط هم ‌دانشگاهیانمان، به اعتصاب خود ادامه داده و نه شهریه‌ای می‌پردازیم که علیه خود و سرکوبمان خرج شود و نه در هیچ امتحان و کلاسی شرکت می‌کنیم، چرا که این روزها ایرانمان به حضور ما نه در کلاس‌های دانشگاهی که به جای دانشجو، لباس شخصی‌ها و نیروهای امنیتی در آن حضور دارند، بلکه به یاری ما در خیابان‌ها نیازمند است.

اساتید گرامی؛ ما دانشجویان همچنان چشم‌انتظار همراهی شما فرهیختگان هستیم و امیدواریم که وظیفه اخلاقی و انسانی خود را به جا آورده و در برابر این همه ظلم و جنایات آشکار سکوت نکنید چرا که سکوت شما به منزله مشارکت در جنایات و حمایت از ظلم و ظالم است. اما این را نیز بدانید که ما تا پایان ایستاده‌ایم و چه با شما چه بی شما، به راهِ حق خود ادامه می‌دهیم.

نه نمره‌تان به یادگار خواهد ماند و نه مدرکی که بوی خون خواهران و برادرانمان را می‌دهد؛ این شرافت و آزادگیست که با اتحادمان به یادگار خواهیم گذاشت.

به امید بیداری وجدان‌ها و برای رسیدن به ایرانی آباد، آزاد، سرشار از عدالت و آرامش...

مورخ ۱۱ آذر ۱۴۰۱