کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

فراخوان عمومی برای اعتصاب و قیام علیه رژیم ایران

13:09 - 12 آذر 1401

فعالان کوردستان و سراسر ایران طی فراخوانی از شهروندان خواسته‌اند تا در روزهای ١٤، ١٥و ١٦ آذر ماە با اعتصاب و حضور در خیابان‌ها، علیه رژیم دیکتاتور حاکم بر ایران قیام کنند.

فعالان داخل ایران بویژه کوردستان در این فراخوان از مردم مقاوم و قهرمان همه شهرهای ایران خواستند تا روز دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبەی هفتەی جاری با اعتصاب عمومی سه روزه، بستن مغازه‌ها و بازارها و حضور در خیابان‌ها بە مقابلە با رژیم ایران پرداختە و انقلاب "زن، زندگی، آزادی" ایران را به نتیجە برسانند.

این فراخوان از سوی "اتحادیه کامیون‌داران ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه کوردستان، فعالان بلوچ، از طرف ملت کورد و تورک در شهر ارومیه و همچنین جوانان و فعالان مدنی شهر کامیاران و اکثر شهرهای کوردستان و ایران" منتشر شدە و از تمامی مردم خواستەاند کە در روزهای مشخص شدە با هم در همه شهرها با بستن مغازه‌ها و بازارها و اعتصاب عمومی، برای قیام سرتاسری علیه رژیم ایران به خیابان‌ها بیایید.