کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تداوم قتل حکومتی کوردها در بازداشتگاەهای رژیم ایران

13:11 - 13 دی 1401

خبر حاکی از آن است کە "بیگرد قلندری" دختر کورد اهل مهاباد در جریان قیام سراسری توسط نیروهای سرکوبگر رژیم در تهران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە بود. 

بە گزارش "سازمان حقوق بشری چاونیوز"، "بیگرد قلندری" در اواسط آبان‌ماە توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران بە اتهام شرکت در تظاهرات بازداشت و بر اثر شکنجە در یکی از بازداشتگاەهای امنیتی رژیم بە شهادت رسیدە است.

بنا بر این گزارش، نهادهای امنیتی رژیم ایران بیماری را علت جانباختن این دختر کورد اعلام کردە و پدر وی کە از زندانیان سیاسی سابق است را تهدید کردەاند کە از رسانەای شدن قتل حکومتی دخترش کە در بازداشتگاە نهادهای امنیتی رژیم بە شهادت رسیدە امتناع کند.

پیکر شهید "بیگرد قلندری" روز یکشنبه ۱۱ دیماه به خانواده وی تحویل داده شده و امروز سه‌شنبه ۱۳ دیماه مراسم خاکسپاری وی در گورستان مهاباد برگزار می‌شود.