کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

خالد عزیزی: منشور جورج تاون با دیدگاه ما برای آینده ایران مطابقت ندارد

16:47 - 22 اسفند 1401

سخنگوی حزب دموکرات کوردستان ایران در گفت‌وگوی اختصاصی با "کوردکانال"، از دیدگاە و سیاست‌های حزب دموکرات مباحثی همچون "انقلاب ژینا"، مسئله آلترناتیو، آینده ایران پسا جمهوری اسلامی، جایگاه سیاسی کوردستان و منشور جورج تاون را تشریح نمود.

روز یکشنبه ۲۱ اسفندماه، "خالد عزیزی" سخنگوی حزب دموکرات کوردستان ایران، در گفت‌وگوی اختصاصی با تلویزیون "کوردکانال"، در رابطە با منشور جورج تاون اعلام کرد: منشور جورج تاون با دیدگاه ما برای آینده ایران مطابقت ندارد. از دیدگاه ما ایران یک کشور کثیرالمللە است و انکار این واقعیت بە معنی نادیدە گرفتن حقوق این ملل است.

سخنگوی حزب دموکرات در ارتباط با آینده ایران اظهار کرد: ما مخالف دو نوع نظام آزموده شده هستیم؛ یکی نظام سلطنتی و دیگری نظام استبداد دینی جمهوری اسلامی. ما با نظام جمهوری ضدیت نداریم و حزب دموکرات نیز همراه با کنگره ملیت‌های ایران فدرال، فدرالیزم را سیستمی متناسب با واقعیات جامعە ایران برای ادارە کشور می‌داند.

"خالد عزیزی" بر سیاست‌های حزب دموکرات مبنی بر احقاق حقوق ملت کورد تاکید کرد و اظهار داشت، حزب دموکرات واقع‌بینانە برای احقاق حقوق ملت کورد در کوردستان ایران بصورت مستمر مبارزه کردە و خواهد کرد.

سخنگوی حزب دموکرات در رابطە با پیوستن به هرگونه ائتلافی اظهار کرد: ما با عده‌ای سلبریتی وارد ائتلاف نمی‌شویم. همچنین با مجاهدین خلق و اغلب جریانات نشست و گفت‌وگو داشته‌ایم، اما هنوز به هیچ ائتلافی وارد نشدەایم.