کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

بازداشت مجروحان جنگ رژیم ایران و عراق در تجمع مقابل مجلس

13:17 - 6 اردیبهشت 1402

شماری از مجروحان جنگ ایران و عراق که مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زده بودند، از سوی نیروهای اطلاعاتی رژیم بازداشت شدند.
روز چهارشنبە ٦ اردیبهشت‌ماە، براساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای اطلاعاتی رژیم به تجمع مجروحان جنگ ایران و عراق در مقابل مجلس رژیم که خواستار دریافت غرامت و مطالبات خود بودند هجوم بردند.

مجروحان جنگ ایران و عراق طی ماه‌های گذشته نیز در چندین نوبت با تجمع در مقابل ساختمان ''بنیاد شهید و امور ایثارگران'' رژیم در تهران در مورد وضعیت معیشتی خود و عدم پرداخت حقوق و مطالبات‌شان اعتراض کرده‌اند.

بنیاد شهید یکی از سازمان‌های دولتی متهم به وقوع فساد مالی گسترده است. مجلس ایران در سال‌های پیش برای رسیدگی به فسادهای مالی این بنیاد کمیته تحقیق و تفحص ایجاد کرد.