کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

چهار دیپلومات تروریست رژیم ایران خاک آذربایجان را ترک کردند

13:36 - 19 فروردین 1402

پس از اخراج چهار دیپلومات تروریست رژیم ایران از خاک آذربایجان، عناصر نامطلوب رژیم ایران مجبور به ترک این کشور شدند.

روز پنجشنبه ۱۷ فروردین، دولت آذربایجان ضمن احضار "عباس موسوی"، سفیر رژیم ایران در آذربایجان، چهار عضو سفارت رژیم به نام‌های "میرمهدی میرسلام پور، قربانعلی شریف پرمرجان، هادی مقدم و اصغر بهاری خوش منظر" را عنصر نامطلوب خوانده و از  این کشور اخراج کرد.

رسانه‌های آذربایجان نیز روز جمعه ۱٨ فروردین، تصاویری از ترک خاک آذربایجان از سوی چهار دیپلومات تروریست رژیم ایران منتشر کردند.

در همین ارتباط و همزمان با اخراج چهار عنصر نامطلوب رژیم ایران، جمعی از نمایندگان پارلمان جمهوری آذربایجان تداخل رژیم جمهوری اسلامی در امور داخلی این کشور را به شدت محکوم کردند.

شایان ذکر است که جمهوری آذربایجان تاکنون چندین تن را به اتهام جاسوسی برای رژیم ایران و ایجاد ناآرامی و تشکیل جوخەهای مقاومت و تلاش برای کودتا و تشکیل حکومت شرعی و تندرو مطلوب رژیم ایران در آذربایجان بازداشت کرده است.