کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

شمارەی ٨٤٧ روزنامە "کوردستان"، ارگان حزب دموکرات کوردستان ایران بە دو زبان کوردی و فارسی منتشر شد

12:01 - 31 اردیبهشت 1402

امروز یکشنبە ٣١ اردیبهشت، شمارەی جدید روزنامە "کوردستان" علاوە بر اخبار فعالیت ارگانهای حزبی و بیانیەها و مواضع حزب و مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران، همراە با مقالات ذیل منتشر شد.

در این شمارە می‌توانید نوشتەهای زیر را مطالعە فرمایید:

رهایی در گرو گذار از شبە اپوزیسیون‌هاست، آرمان حسینی

آیا مساله فلسطین حل‌شدنی است؟، دکتر رضا پرچی‌زاده

کوردستان بیناذهنی: هویت، نقش و کنش ضد اشغالگری، د. محمد حسین‌زادە‌

زمین سوخته، جنگ پنهان، رضا دانشجو

فیلم سینمایی "غریب" (انقلاب زن، زندگی، آزادی و زهر یک نوستالژی)، شارو کرماشانی

جهان آزاد باید در مقابل سپاه تروریستی پاسداران بایستد، علی بداغی

چرایی تشدید سرکوب سازمان‌یافته ملیت‌ها توسط جمهوری اسلامی، کیوان درودی

برای دانلود و خواندن مطالب این شمارە روزنامە "کوردستان" اینجا کلیــــــــــــــک کنید.