کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حمایت ٢٨ سازمان و فعال حقوق بشر از مردم بلوچستان

13:11 - 16 اردیبهشت 1402

٢٨ سازمان و فعال حقوق بشر در زمینه آزادی اینترنت با توجه به قطعی مکرر اینترنت در سیستان و بلوچستان از سوی رژیم ایران، طی بیانیه‌ای ضمن حمایت از مردم بلوچستان، خواستار فشار جامعه جهانی بر رژیم ایران شدند.

٢٣ سازمان و ٥ فعال حقوق بشر با توجه به نقض فاحش حقوق بشر از سوی رژیم ایران و قطعی مکرر اینترنت جهت سرپوش بر جنایات، از جامعه جهانی خواستند تا با اعمال فشار، رژیم را وادار کنند تا قطعی اینترنت را متوقف کند.

در این بیانیه ضمن اشاره به قطعی اینترنت همزمان با نماز جمعه و تظاهرات پس از اقامه نماز که خسارات فراوانی به ارتباطات و فعالیت‌های آنلاین مردم بلوچستان وارد کرده است، به واقعه "جمعه خونین" زاهدان و قتلعام انقلابیون بلوچ توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران پرداخته شده است.

نویسندگان این بیانیه همچنین خواستار بررسی هرچه بیشتر نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران شدند و اظهار داشتند که مردم بلوچستان مستحق اظهارنظر آزادانه و بدون ترس از مجازات هستند.