کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تایید استثمار کودکان در پیمانکاری‌های تفکیک زبالە شهرداری

12:18 - 18 اردیبهشت 1402

عضو شورای اسلامی رژیم در شهر تهران بە بهره‌کشی پیمانکاران از کودکان زیر ۱۵ سال اعتراف کرد.

روز یکشنبە ١٧ اردیبهشت‌ماە، ناصر امانی ، عضو شورای اسلامی رژیم در شهر تهران با تایید این موضوع گفت: "بارها به استفاده پیمانکاران از کارگران کمتر از ۱۵ سال هشدار دادیم و شهرداری هم بارها گفته بود که ابلاغیه‌ای در این خصوص داشته است، اما در محله درکه دیدیم که باز هم پیمانکاران از کودکان استفاده می‌کنند که لازم است پیگیری دقیقی شود.

قابل اشارە است کە قانون کار جمهوری اسلامی ایران اشتغال کودکان ۱۵ سال به بالا را به رسمیت می‌شناسد. پیمانکاران خدمات شهری شهرداری و بسیاری از کارگاه‌های کوچک خارج از شمول قانون کار اما هزاران کودک کمتر از ۱۵ سال را با دستمزد اندک برای کار طولانی و سخت استثمار می‌کنند.

کودکان کار به واسطه فقر، مشکلات اقتصادی و گرانی توسط باند و مافیاهای شهرداری‌های رژیم و با دستمزد اندک به خدمت گرفته می‌شوند و علاوه بر محروم بودن از تحصیل در معرض آسیب‌های جسمی، روحی و روانی قرار می‌گیرند.