کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

افزایش انتقادات به انتصاب سفیر رژیم ایران بعنوان رئیس مجمع اجتماعی سازمان حقوق بشر

10:55 - 22 اردیبهشت 1402

انتصاب سفیر رژیم ایران بعنوان رئیس مجمع اجتماعی سازمان حقوق بشر سازمان ملل در سال ٢٠٢٣، علیرغم نقض فاحش حقوق بشر در ایران، انتقادات فراوان سازمان‌های حقوق بشری را در پی داشته است.

در پی انتصاب "علی بحرینی"، نماینده دائم رژیم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد بعنوان رئیس مجمع اجتماعی سازمان حقوق بشر، ١٢ سازمان حقوق بشری بین‌المللی باتوجه به سابقه رژیم جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر، طی بیانیه‌ای نگرانی و تاسف عمیق خود را ابراز داشتند.

این ١٢ سازمان حقوق بشری ضمن اشاره به استفاده از فناوری برای سانسور و جلوگیری از دسترسی به اطلاعات از سوی رژیم ایران، انتصاب نماینده جمهوری اسلامی را توهین به تمام قربانیانی قلمداد کرده‌اند که حقوق آنان توسط این رژیم نقض شده است.

در بخش پایانی این بیانیه از سازمان ملل و کشورهای عضو آن خواسته شده که اجازه ندهند رژیم ایران اعتبار مجمع اجتماعی سازمان ملل متحد را به سخره بگیرد.

در همین ارتباط، "هیلل نویر" مدیر دیده‌بان حقوق بشر ضمن انتقاد از کوتاهی آمریکا در جلوگیری از انتصاب نماینده رژیم ایران بعنوان رئیس مجمع اجتماعی سازمان حقوق بشر، این انتصاب را شرم‌آور خواند.

"ودانت پاتل"، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز ضمن انتقاد به انتصاب نماینده رژیم ایران به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر، از این انتصاب بدلیل نقض فاحش حقوق بشر از سوی رژیم ایران اظهار نگرانی کرد.

روز چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت‌ماه، "واتسلاو بلاک"، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، "علی بحرینی" نماینده رژیم ایران در سازمان ملل را بعنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر در سال ٢٠٢٣ که تحت نام "مشارکت علمی، فناوری و نوآوری در ارتقای حقوق بشر" نامگذاری شده است، انتصاب کرد.