کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

بازداشت دو شهروند اهل بوکان از سوی نیروهای اطلاعاتی رژیم

11:22 - 9 مهر 1402

در ادامە بازداشت شهروندان در کوردستان ایران، دو شهروند کورد در بوکان از سوی نیروهای اطلاعاتی رژیم بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدند.
بر اساس گزارش ''کوردپا''، روز چهارشنبه ٥ مهرماه، قهرمان لطفی، شهروند اهل بوکان از سوی نیروهای اطلاعاتی رژیم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
این شهروند صاحب طلافروشی لطفی در بوکان است و به دلیل حمایت از اعتصاب کسبه و بازاریان این شهر در سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای رژیم بازداشت شده است.
در همین رابطه نیز، روز شنبه ٨ مهرماه، سید اسعد یوسفی، شهروند اهل بوکان کە در این شهر طلافروشی دارد به دلیل حمایت از اعتصابات سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای اطلاعاتی رژیم بازداشت شده است.
بنا بە این گزارش، تا لحظه انتشار این خبر، از وضعیت و محل نگهداری این دو شهروند اطلاعی در دسترس نیست.