کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

صفا عائیلی به بیش از ٥ سال حبس تعزیری و مجازات‌های تکمیلی محکوم شد

10:57 - 23 بهمن 1402

صفا عائیلی، دایی شهید ژینا امینی که در آستانه ساگرد ژینا توسط نهادهای امنیتی رژیم بازداشت شده بود به ١٥ سال و ٤ ماه و ١٧ روز حبس و مجازات تکمیلی محکوم شد.

بر اساس گزارش "هه‌نگاو"، صفا عائیلی از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب رژیم در سقز از بابت اتهام "مشارکت در اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی" به ٣ سال و ٦ ماه و ١ روز حبس تعزیری، از بابت "تبلیغ علیه نظام" به ٧ ماه و ١٦ روز و از بابت "اهانت بە خامنەای" بە ١٥ ماه و ١ روز حبس تعزیری محکوم شده است.

همچنین نامبرده به دو سال منع خروج از کشور و نوشتن زندگی‌نامه یکی از نیروهای سرکوبگر رژیم که در جریان انقلاب ژینا کشته شده و برداشت شخصی خود از آن و ارئه آن در قالب مقاله به اجرای احکام و انتشار صوت در یکی از شبکه‌های مجازی پرمخاطب سقز محکوم شده است.

صفا عائیلی در ١٤ شهریور و در آستانه ساگرد قتل حکومتی ژینا امینی توسط نیروهای امنیتی رژیم و با توسل به خشونت در منزل شخصی خود بازداشت و سپس با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.