کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ادعای رسانه‌های حکومتی: ٤٠ بزرگ‌تر از ٦٠!

12:26 - 12 اسفند 1402

در حالی که به گفته خود رسانه‌های وابسته به رژیم، ٤٠ درصد واجدان رای در انتخابات شرکت کرده‌اند، اما در تحریریه‌های خود از پیروزی بزرگ رژیم و شکست سیاست بایکوت انتخابات سخن به میان آورده‌اند.

خبرگزاری فارس، وابسته به رژیم اسلامی ایران مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را ٢٥ میلیون نفر، معادل ٤٠ درصد اعلام کرده است.

این خبرگزاری افزود که پروژه بی‌سابقه تحریم انتخابات که از پارسال از سوی دشمنان خارجی و همسویان داخلی آن‌ها طراحی شده بود با مشارکت ٤٠ درصدی واجدان شرایط شکست خورده است.

همچنین خبرگزاری ایرنا از پایان یافتن فرآیند اخذ رای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان خبر داده و اعلام کرد که از بین بیش از ٦١ میلیون واجد شرایط شرکت در انتخابات، ٢٥ میلیون نفر در انتخابات شرکت کرده و این آمار را نشانه پیروزی رژیم و شکست تحریم انتخابات دانست.

این ادعای رسانه‌های داخلی رژیم ایران مبنی بر شکست تحریم انتخابات در حالی است که بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشره در شبکه‌های اجتماعی، فقط تعداد معدودی از عوامل وابسته به رژیم در پای صندوق‌های رای حضور یافته‌اند.

از سوی دیگر، طی روزهای منتهی به انتخابات، رژیم از طریق ترفندهای گوناگون در تلاش برای کشاندن مردم پای صندوق‌ها رای بودند که مردم سراسر کوردستان و ایران بار دیگر "نه"ای بزرگ بە رژیم اسلامی ایران و خامنه‌ای دادند.

گفتنی است که علی خامنه‌ای، رهبر رژیم چندین سال پیش مشارکت ٤٠ درصدی مردم در انتخابات سایر کشورها را مایه ننگ خوانده و آن را نشان عدم اعتماد و اعتنا و امید به نظام سیاسی آن کشورها دانسته بود، در حالیکه اکنون بنا بر آمار غیرواقعی خود، حضور ٤٠ درصدی مردم را نشانه پیروزی بزرگ خود دانسته و ٤٠ را بزرگ‌تر از ٦٠ می‌پندارند.