کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

کرماشان و ارومیه دارای کمترین سهم از اشتغال در بخش صنعت

09:22 - 26 اردیبهشت 1403

"اکو ایران" طی گزارشی به سهم استان‌های ایران در بخش صنعت در زمستان سال قبل پرداخته که طی این گزارش، استان‌های کرماشان و ارومیه دارای کم‌ترین سهم در این بخش هستند.

بر اساس گزارش "اکو ایران"، استان کرماشان در زمستان ١٤٠٢ و در بین ٣١ استان از سراسر ایران با کسب سهم ٢١.٩ درصدی، کمترین سهم از اشتغال در بخش صنعت را به خود اختصاص داده است.

بنا بر این گزارش آماری، بعد از کرماشان، استان‌‌ ارومیه با ٢٢ درصد، کمترین میزان سهم در این بخش را در اختیار دارد.

همچنین استان‌های سنندج با ٢٥.٥ درصد و ایلام با ٣١.٨ درصد به ترتیب در رتبه‌ چهارم و چهاردهم این نمودار آماری قرار دارند.

گفتنی است که میانگین کشوری سهم اشتغال در بخش صنعت ٣٣.٥ درصد اعلام شده و ١٥ استان از جمله استان‌های کوردستان سهم کمتری از میانگین کشوری در این بخش داشته‌اند.

شایان ذکر است که طبق روال معمول بیشترین سهم اشتغال مختص به فلات مرکزی ایران بوده و استان‌های یزد، مرکزی و قم به ترتیب با ٤٩.٢، ٤٨ و ٤٤.١ درصد، بیشترین سهم از اشتغال در بخش صنعت در سراسر ایران را در اختیار داشته‌اند.