کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده رژیم ایران ٣٠ برابر حد مجاز برجام افزایش یافته است

10:20 - 8 خرداد 1403

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی گزارشی اعلام کرد که مجموع اورانیوم غنی‌سازی شده رژیم ایران به ٦٢٠١.٣ کیلوگرم و به معنای دیگر به بیش از ٣٠ برابر حد مجاز در برجام رسیده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه ٧ خردادماه طی گزارشی اعلام کرد که ذخایر اورانیوم با غنای ٦٠ درصد رژیم ایران با افزایش ٢٠ کیلو و ٦٠٠ گرمی به نسبت آخرین گزارش، به بیش از ١٤٢ کیلوگرم رسیده است.

اورانیوم غنی‌شده با خلوص  ٦٠ درصد به سرعت و با طی چند مرحله کوتاه به خلوص ٩٠ درصدی تبدیل شده که در تولید سلاح هسته‌ای کاربرد دارد و بنا بر این گزارش رژیم اسلامی ایران اکنون اورانیوم غنی‌شده برای تولید ٣ بمب هسته‌ای را در اختیار دارد.

همچنین کل ذخیره اورانیوم غنی‌شده رژیم ایران با افزایش کیلو و ٨٠٠ گرمی نسبت به آخرین گزارش به ٦٢٠١ کیلو و ٣٠٠ گرم رسیده که به ٣٠ برابر حد مجاز در برجام افزایش یافته است.

در این گزارش همچنین آمده که رژیم اسلامی از شهریور ١٤٠٢ مانع دسترسی و نظارت مجرب‌ترین بازرسان این سازمان از برنامه‌های هسته‌ای خود شده است.

شایان ذکر است که رژیم ایران همواره ادعا کرده که برنامه هسته‌ای آن کاملا صلح‌آمیز است اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعتقاد دارد که هیچ کشوری بدون انگیزه تولید سلاح هسته‌ای تا این حد غنی‌سازی نکرده است.