کوردستان میدیا

سه شنبه 6 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

این صدای کُردستان ایران است/ گفتگوی وب‌سایت کُردستان میدیا با شماری از پرسنل رادیو صدای کردستان ایران

23:02 - 26 خرداد 1392

کوردستان میدیا: بیست و هفتم خردادماه امسال، ٣٣ سال از تاسیس رادیو صدای کُردستان ایران می‌گذرد، در این ارتباط شماری از پرسنل این رادیو نظر و نگرش خود را در گفتگو با وب‌سایت کُردستان میدیا مطرح نمودند.

سی و سه سال پیش مورخه‌ی بیست و هفتم خردادماه سال ١٣٥٩ هجری شمسی، صدای کُردستان ایران همانند صدایی اصیل، حق‌طلب و راستگو در کوهستان‌های کُردستان که گهوارەی فرزندان کُردستان بود، متولد شد و تبدیل به رادیو صدای کُردستان ایران گردید. صدایی که بعدها و پس از مدتی بسیار کوتاه، به ستارەای درخشان تبدیل شد که چشم دشمنان کُرد، توانایی دیدن آن را نداشتە باشند.

این را نباید هیچگاه از یاد برد که تفکر مدرن تاسیس رادیو صدای کُردستان ایران به دکتر قاسملو، رهبر شهید حزب دمکرات کُردستان ایران برمی‌گردد که با این فکر اولین دیوارهای اهداف والا و دفاع از ملت کرد بنا نهادە شد.

این تفکر مدرن دکتر قاسملو بود که در شرایط حساس و سرنوشت‌ساز آن زمان ملت کرد را از خطرات بسیاری حتی نابودی حفظ کرد و ملت کرد توانست توسط رادیوی صدای کُردستان ایران اصالت تاریخی خود را حفظ کند و رادیو توانست صداها و فریادهایی که مسکوت شدە بودند را به فریاد درآورده و به گوش شهروندان برساند.

از زمان تاسیس رادیو صدای کُردستان ایران تاکنون، افراد زیادی در این رادیو مشغول به کار بودەاند و زحمات فراوانی در راستای انجام فعالیت‌های این رادیو انجام دادەاند که تمامی زحمات آنان قابل تشکر و سپاسگذاری می‌باشد.

به مناسبت سی و سهمین سالگرد تاسیس صدای کُردستان ایران، وب‌سایت کُردستان میدیا گفتگویی با چند تن از پرسنل این رادیو انجام دادە است و از آنان خواسته است که هر کدام نظرات و دیدگاههای خود را در رابطه با تاثیرات رادیو بر مبارزه آزادی‌خواهانه ملت کُرد در کُردستان ایران و دیگر مسائل مربوطه ابراز کنند.

7144.jpg


شاهو فرازمند/ مسئول رادیو صدای کُردستان ایران

دیکتاتور همواره خواستە و می‌خواهد که اشخاص و افراد جامعه تحت سلطەی خود را در درون و وجود خود نگه دارد، وسایل مطبوعاتی و رسانەی آزاد، این رویای دیکتاتور را نقش بر آب می‌کند. یکی از نقش‌های بسیار مهم و اصلی رادیو صدای کُردستان نیز این بوده است.

سیاست نابود کردن ملت کُرد که از سوی رژیم ایران پیش گرفتە شدە بود، از سوی رادیو صدای کُردستان ایران نقش بر آب شد و این رادیو توانست وسیلە ارتباط شهروندان کُرد و اقشار گوناگون جامعه با یکدیگر شود.

این رادیو توانست در شرایطی بسیار مهم، سرنوشت‌ساز و خطرناک به پلی ارتباطی میان پیشمرگ‌های حزب دمکرات کُردستان ایران با تمامی اقشار جامعه کُردستان مبدل شود و تمامی اخبار و حوادث مبارزه حزب دمکرات را به شیوەای بسیار صحیح به جامعه انعکاس دهد و با جنگ نرم رژیم ایران به مبارزه بپردازد.

صدای کُردستان ایران توانست جنبه‌ی واقعی و ماهیت اصلی مبارزه آزادی‌خواهانه ملت کُرد در کُردستان ایران را به سمع تمامی جریان‌ها برساند و این رادیو در معنایی واقعی توانست منعکس‌کننده مبارزه مشروع ملتی ستم‌دیده و زیردست رژیمی دیکتاتور بود.

7140.jpg


رسول قورغی/ کادر فنی رادیو

بیست و هفتم خردادماه سالروز تاسیس رادیو صدای کُردستان ایران را به خودم و تمامی شنودگان و کسانی که به برنامەهای این رادیو گوش می‌کنند تبریک می‌گویم.

رادیو صدای کُردستان ایران اولین رادیویی بود که صدای آزادی‌خواهانه ملت کُرد در کُردستان ایران را علیه دیکاتور انعکاس داد. کسانی که به این رادیو گوش می‌دادند برای رفع پارازیت‌های جهل و نادانی، بر روی امواج این رادیو، از دو رادیو در کنار هم بهرە می‌گرفتند.

صدای کُردستان ایران، صدای تفنگ پیشمرگ حزب دمکرات، صدای آبادانی تمامی منازل کُردستان ایران در صبح‌ها و غروب‌ها بود.

هم‌اکنون نیز شنوندگان این رادیو با علاقە و عشقی خاص به این رادیو و برنامەهایش گوش می‌دهند و اخبار و برنامەهای این رادیو مورد اعتماد و اطمینان دوستان و دشمنان ملت کُرد بوده و می‌باشد.

سالیانی درازیست که من در این رادیو به ملت کُرد خدمت کردەام و فراز و نشیب‌هایی بسیار در این راه طی نمودەام و هم‌اکنون نیز پس از گذشت سالیانی دور و دراز از علاقەمندان برنامەهای رادیو درخواست می‌کنم که این رادیو را از نظرات و انتقادات خود بی‌بهرە نکنند و هموارە برای پیشبرد بهتر کارها به ما کمک کنند. موفقیت و سربلندی برای ملت کُرد

7139.jpg


سیامند طربی/ مسئول بخش تولید و گوینده بخش کُردی (کرمانجی)

رادیو صدای کُردستان ایران در زمان مبارزه مسلحانه حزب دمکرات کُردستان ایران در کوهستان‌های کُردستان بهترین پل ارتباطی میان حزب دمکرات و تودەهای مردم کُردستان بود و علی‌رغم اعمال سانسورهای شدید تنها صدای ملت کُرد بود که همانند دستگاه رسانەای ملت کُرد از جنایات رژیم در کُردستان، حوادث و رخدادها و مبارزه نیروی پیشمرگ مطلع می‌نمود.

رادیو صدای کُردستان ایران در زمان مبارزه مسلحانه در کوهستان‌های کُردستان به عنوان دستگاهی بسیار مهم برای سازماندهی نیروهای مسلح مورد استفاده قرار می‌گرفت.

7143.jpg


زبیده علیپور/ گوینده بخش فارسی

رادیو صدای کُردستان ایران در زمانی تاسیس شد که فضای سانسور بر ایران حاکم بود.

صدای کُردستان ایران توانست در زمانی که رژیم دیکتاتوری همانند جمهوری اسلامی تازه بر سر کار آمده بود توانست به دستگاهی رسانەای برای انتقال واقعیت‌های مبارزه آزادی‌خواهانه و مشروع ملت کُرد به تودەهای مردم کُردستان تبدیل شود.

7142.jpg


شمال ترغیبی/ عضو شورای سردبیری رادیو و گویندەی بخش کُردی (سورانی)

رادیو صدای کُردستان ایران در مدت این ٣٣ سالی که مشغول فعالیت بوده است هموارە بروی چندین نکتەی اساسی تاکید نموده است که عبارتند از: راستگویی و سادەگویی.

صدای کُردستان ایران در چهارچوب این دو مشخصە، تلاش کرده است همزمان با انتشار و رساندن صدای آزادی‌خواهانه ملت کُرد و سیاست‌های مشروع حزب دمکرات، سیاست‌‌های شونیست‌های رژیم حاکم بر ایران را محکوم کند.

از سویی دیگر نیز این رادیو از مسائل ملی غافل نشدە است و در راستای نیرومند نمودن احساس ناسیونالیزم و حفظ شناخت ملی گام‌هایی بسیار موثر برداشته است و در چهارچوب برنامەهای روزانه به مسائل فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و اقتصادی ملت کُرد اشارە نموده است.

علاوه بر این نیز، صدای کُردستان ایران در زمان مبارزە مسلحانه حزب دمکرات پلی ارتباطی میان نیرو، کمیتە‌ی شهرستان، کادر و پیشمرگ‌های حزب دمکرات کُردستان ایران بوده است و توانستە است به عنوان دستگاهی ارتباطی در داخل حزب مورد استفاده قرار گیرد.

7141.jpg


صفیە محمودی/ تهیەکننده و مجری برنامە ویژه زنان

صدای کُردستان ایران، صدای شهدای سربلند راه آزادی کُردستان می‌باشد و این رادیو مدام فریاد ملت مظلوم کُرد، فریاد زنان، جوانان و دانشجویان را انعکاس دادە است.

رادیو صدای کُردستان ایران در اوج بی‌امکاناتی و شرایطی بسیار نامناسب تاسیس شد و توانست به دوستی صمیمی برای ملت مبارز کُرد و تودەهای مردم مبدل گردد.

رادیوی حزب دمکرات از زمان تاسیس تاکنون، فراز و نشیب‌های زیادی داشتە است و با مشکلات عدیدەای روبرو بوده است و مراحلی سرنوشت‌ساز را طی نموده است و اکنون پس از سه دهه فعالیت، همچنان در حال ساخت و پخش برنامەهای خود می‌باشد.

7138.jpg


لیلا محمدی/ گویندەی بخش فارسی

تأسیس رادیو صدای کُردستان ایران یکی از گام‌های مهم و اساسی بود که حزب دمکرات در راستای رساندن واقعیت‌های مبارزه به اقشار مردم جامعه برداشت. از دیگر سو رساندن صدای حق‌خواهانه‌ی مردم کُردستان و مبارزه برحق به گوش دیگر ملیت‌های ایران و خارج از کشور در هنگامی که رژیم ایران با وحشیانه‌ترین شیوه بر خاک و مردم کُردستان یورش می‌کرد، رادیو کُردستان پل ارتباطی میان مردم و پیشمرگ بود و در واقع صدای پیشمرگ بود که از سوی مردم کُردستان بسیار دوست‌داشتنی و مورد احترام بود. رادیو کُردستان در عصری مستقر شد که هیچ دستگاه ارتباطی در کُردستان نبود و رادیو این خلاء بزرگ را پر کرده بود.

رادیو سال‌های زیادی یار و یاور پیشمرگ بود و در حال حاضر با وجود پیشرفت و توسعه ارتباطات مانند TV، اینترنت و ماهواره، از نقش و تأثیرات رادیو کاسته نشده و هم‌اکنون چندین وسایل ارتباطی دیگر مانند تلویزیون، سایت و روزنامه و ... را در کنار خود می‌بیند و شنوندگان خود را دارد و این هم به ارتباط درست و اصولی که در میان خود و مردم ایجاد کرده است برمی‌گردد.

7137.jpg


اسماعیل معروفی، عضو شورای سردبیری رادیو و گوینده‌ی بخش کُردی (سورانی)

رادیو صدای کُردستان ایران در مرحله‌ای از مبارزه‌ی ملی کُرد در کُردستان ایران آغاز به کار کرد که فرصتی برای ابراز تفکر و اندیشه‌ی آزاد نه فقط در کُردستان، بلکه در سراسر ایران وجود نداشت، به همین خاطر تأسیس رادیو صدای کُردستان ایران، پلی ارتباطی میان رهبران سیاسی کُردستان (حدکا) و مردم ایجاد کرد. حزب دمکرات کُردستان ایران که در اساس یک حزب ملی بود، از این طریق توانست در مورد اطلاع‌رسانی و آگاهی‌دادن به اقشار مردم کُردستان و فرد به فرد این جامعه کار کند و هویت ملی کُرد را بیشتر از گذشته مورد بحث و بررسی قرار دهد و آن را مطرح کند.

همزمان، جریان رو به جلو مبارزه‌ی آزادیخواهان ملت کُرد در کُردستان ایران، از طریق این رادیو به گوش ملت کُرد و همه‌ی ملیت‌های ایران و حتی بخشی از کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه رسیده است و این استمرار توانسته است به صورت چشمگیری تأثیرات مثبت خود را در مطرح‌کردن حقوق ملی کُرد داشته باشد و در دل مردم کُردستان ایران ریشه‌دار شود و به صدای برحق و واقعی مردم کُردستان ایران تبدیل شود.

آلبوم عکس‌های پرسنل صدای کردستان ایران