کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حزب دمکرات کوردستان ایران: پشتیبانی از استقلال اقلیم کوردستان، وظیفه‌ای ملی است

23:16 - 25 شهریور 1396

کوردستان میدیا: دفتر سیاسی حزب دمکرات کوردستان ایران در رابطه با رفراندوم استقلال اقلیم کوردستان و پشتیبانی از این خواست ملی بیانیه‌ای منتشر کرد.

متن کامل بیانیه:

هم میهنان عزیز!

ملت حق‌طلب کورد!


تصمیم حکومت اقلیم کوردستان برای برگزاری رفراندوم در ٣ مهر، تصمیمی ملی و تاکید بر حق انسانی و خواست مشروع ملت کورد است، که ده‌ها سال برای تحقق آن در بخش‌های مختلف کوردستان دست به مبارزه زده و خواهان آن است که خود آینده‌اش را رقم بزند و اختیار تعین سرنوشت‌اش را داشته باشد.

علاوه بر مشروع و دمکراتیک بودن چنین حقی، روش تحقق آن از طریق برگزاری رفراندوم در کوردستان نیز روشی دمکراتیک، مدرن و صلح‌جویانه می‌باشد، که نشانهدهنده‌ی توسعه و آگاهی سیاسی ملت کورد و مردم کوردستان است که در منطقه‌ای مالامال از ترور و کشتار و افکار متحجرانه، دارای افکار مدرن و دمکراتیک است و بر مبنای مکانیزمی دمکراتیک و مترقی بر آن است که حقوق خود را بدست آورد و ارده‌ی ملی و دمکراتیک را به اثبات برساند.

ما به عنوان حزب دمکرات کوردستان ایران، همانگونه که پیشتر نیز به صورت رسمی اعلام کرده بودیم که این امر را حق مسلم ملت کورد در کوردستان عراق می‌دانیم و به صورت قاطعانه از برگزاری رفراندوم در کوردستان عراق پشتیبانی و حمایت می‌کنیم. در این مجال علاوه بر تکرار و تاکید بر این پشتیبانی و حمایت، ملت کورد در کوردستان ایران -به مانند بخشی از ملت تحت ستم کورد اما آگاه و هوشیار- را مورد خطاب قرار می‌دهیم که:

- طی روزهای پیش رو تا موعد برگزاری رفراندوم به هر طریق ممکن پشتیبانی و حمایت خود را از رفراندوم در کوردستان عراق اعلام کرده و در روز برگزاری رفراندوم نیز با برافراشتن پرچم کوردستان و پوشیدن لباس کوردی و حضور در اماکن عمومی با این لباس و در دست داشتن پرچم کوردستان، نشان دهیم که ملت کورد در تمام بخش‌های کوردستان حامی و دلسوز یکدیگر هستند.

- همه اعضا و حامیان حزب دمکرات در خارج از کشور و در کوردستان عراق به هر طریق ممکن در فستیوال‌ها و جشن‌هایی که برای پشتیبانی از رفراندوم و استقلال کوردستان برگزار می‌شود حضور چشم‌گیری داشته و با در دست داشتن شعارهای مرتبط، در گسترش پشتیبانی و حمایت‌ها، یاور این پروسه باشند.

- با راه اندازی کمپین‌های مرتبط در شبکه‌های اجتماعی و انجام تبلیغات ویژه در این رابطه، به جمع‌آوری امضا برای پشتیبانی از استقلال کوردستان عراق پرداخته و در این زمینه تمام تلاش خود را به خرج داده و یاور رسیدن بخشی از ملت کورد در بخشی از سرزمین‌مان به حقوق حقه‌ی خود باشند.

سیاست و باور حزب دمکرات از همان روزهای آغازین تاسیس این حزب و تاسیس جمهوری کوردستان تا با امروز بر این مبنا بوده و هست، که کورد یک ملت است که برخالف خواست خود، سرزمین‌اش را مابین چهار کشور تقسیم کرده‌اند و همچنین گسترش مبارزات حق‌طلبانه‌ی ملت کورد در هر بخش از کوردستان را پیروزی و موفقیت همه ملت کورد می‌داند.

مبارزات ملت کورد در کوردستان ایران و عراق می‌تواند و می‌بایست، برای تحقق آرزوها و خواست‌های ملی و دمکراتیک خود، پشتیبان و حامی یکدیگر باشند.

حزب دمکرات کوردستان ایران
دفتر سیاسی

٢٥ شهریور ١٣٩٦ شمسی
١٦ سپتامبر ٢٠١٧ میلادی