کوردستان میدیا

چهارشنبه 26 خرداد 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

دبیرکل سازمان ملل در تازەترین گزارش خود کشتار کولبران را محکوم کرد

17:59 - 21 خرداد 1400

"آنتونیو گوترش"، دبیرکل سازمان ملل متحد در تازەترین گزارش خود بە شورای حقوق بشر کشتار کولبران و همچنین زندانیان سیاسی ملت‌های غیره فارس را از سوی رژیم ایران محکوم کرد.

"گوترش" در گزارش سال ٢٠٢٠ خود بە شورای حقوق بشر، کشتار ٦٠ "کولبر کورد" را بە دست رژیم ایران محکوم کرد.

"دبیرکل سازمان ملل" همچنین ازرژیم ایران خواست برای بهبود اوضاع حقوق بشر به اقداماتی از جمله لغو مجازات اعدام، رعایت موازین دادرسی عادلانه، تحقیق مستقل و موثر در زمینه به کارگیری نیروی سرکوب مرگبار در زمان اعتراضات، رفع تبعیض و پیوستن به کنوانسیون منع همه موارد تبعیض علیه زنان بپردازد.

"گوترش" اظهار داشتە به نظر می‌رسد نقض حقوق بشر و جنایات، بخشی از سیاست "خفە کردن و دلسرد کردن" مخالفت‌های سیاسی رژیم ایران می‌باشد.

گزارش منتشرشده در بخش‌های دیگر به وضعیت سلامت و بهداشت،‌ کاهش استانداردهای زندگی، نقض حقوق اساسی تشکل‌ها‌ی غیردولتی، حق مسکن، حق آموزش و همچنین آموزش به زبان‌های ملیت‌های غیر فارس می‌پردازد.