کوردستان میدیا

شنبه 21 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

دیدار دبیر کل حزب دمکرات با خانواده‌ی شهیدان راه آزادی کُردستان

15:24 - 11 فروردین 1393

کوردستان میدیا: مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کُردستان ایران به مناسبت دهم فروردین‌ماه، روز شهیدان کردستان در مقر دفتر سیاسی با خانواده‌ی تعدادی از شهیدان راه آزادی کُردستان دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار وب‌سایت کردستان میدیا، بعدازظهر روز یکشنبه، دهم فروردین‌ماه سال ١٣٩٣، مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کُردستان ایران به مناسبت دهم فروردین‌ماه، روز شهیدان کردستان در مقر دفتر سیاسی با خانواده‌ی تعدادی از شهیدان راه آزادی کُردستان دیداری را برگزار کرد.

دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران خوشحالی خود را از دیدار با جمعی از خانوادەهای شهیدان راه آزادی کردستان ابراز نمود و در ادامه در رابطه با وضعیت کنونی کردستان ایران و قریب‌الوقوع بودن رهایی و آزادی در این بخش از کردستان سخنانی ارائه داد.

مصطفی هجری در سخنان خود گفت: ما باید تمامی ایام را روز شهیدان بدانیم، چون حتی یک روز از سال هم نبوده است که خون فرزندان مبارز ملت کُرد روی خاک کردستان ریختە نشود، این نیز باعث افزایش ایمان و باور ما می‌شود که تا دستیابی به اهداف شهیدانمان به راه آنان ادامه دهیم.

هجری در ادامه خاطرنشان نمود: آزادی کامل یک بخش از کردستان و تامین شدن حقوق کُردها در چندین بخش از کُردستان و خوشحالی کُردهای این بخش‌های کُردستان باعث دلخوشی ملت کُرد و بویژه ما کُردهای ایران می‌باشد.

دبیرکل حزب دمکرات در بخشی از سخنان خود در دیدار با جمعی از خانوادەهای شهیدان راه آزادی کُردستان گفت: در بخش دیگر کُردستان که هم‌اکنون تحت حاکمیت رژیم اسلامی ایران می‌باشد، ملت کُرد مورد ظلم و سرکوب قرار می‌گیرد و رژیم اسلامی نیز با افزایش فشارها بر ملت کُرد و فعالین زمینەهای مختلف، ترس خود از سرنگونی کامل را نشان می‌دهد.