کوردستان میدیا

شنبه 4 اسفند 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

دیدار دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران با پیشمرگه‌های \"نیروی ویژە\"

15:27 - 27 شهریور 1396

کوردستان میدیا: مصطفی هجری دبیرکل حزب دمکرات کوردستان ایران در دیداری سه روزه از نیروی ویژه، در میان فرماندهان و پیشمرگه‌های این نیرو حضور یافت.

گزارشگر وب‌سایت کوردستان میدیا حاضر در مقر نیروهای ویژه حزب دمکرات کوردستان ایران گزارش داد که در روزهای بیست و یکم تا بیست و سوم شهریور ١٣٩٦، دبیرکل حزب دمکرات طی دیداری در میان پیشمرگه‌های این نیرو حضور یافت.

گزارشگر وب‌سایت کوردستان میدیا در این رابطه گزارش داد: مصطفی هجری دبیرکل حزب طی این سه روز، دیدارهای متعددی با پیشمرگه‌ها حاضر در بخش‌های مختلف نیروی ویژه داشته و پیشمرگه‌ها نیز طی این نشست به بیان انتقادات و پیشنهادات خود پرداختند.

در این دیدار مصطفی هجری به نقش اشغالگران در طول تاریخ و به ویژه بعد از جنگ جهانی اول در تقسیم کوردستان اشاره کرد و گفت که این رژیم‌ها به طور مداوم در صدد آسمیلاسیون و از بین بردن هویت ملی ملت کورد بوده‌اند و در این رابطه از هیچ تلاش و دسیسه‌ای دریغ نکرده‌اند از تبعید فعالان سیاسی گرفته تا تبعیض و فرمان جهاد و ژینوساید و اعدام و زندانی کردن و ملیتاریزه نمودن کوردستان و تحریم اقتصادی کوردستان و سرکوب فریاد آزادیخواهی و تحمیل فقر و آوارگی بر مردم.

هجری متذکر شد که: تمام اقدامات و تلاش رژیم‌های اشغالگر در راستای به زانو درآوردن ملت کورد در برابر خواست‌های آن‌ها بوده اما آنچکه تاریخ صد سال اخیر مبارزات ملت کورد نشان می‌دهد خلاف تصور و خواست حکومت‌های حاکم بر ایران بوده است.

دبیرکل حزب دمکرات در این دیدار گفت که ملت کورد روز به روز بر دامنه‌ی مبارزه خود برای رسیدن به آزادی و صلح می‌افزاید. این مقاومت و ماندگاری، این واقعیت را اثبات می‌کند که ملت کورد ملتی آگاه است و دارای پیشمرگه است، پیشمرگه‌‌ای آزادیخواه، آگاه و دانا که درد و رنج‌های ملت خود را درک کرده و به همین خاطر همیشه در خط مقدم جنبش آزادیخواهی ملت خود حضور داشته و در این راه حاضر به فدا کردن بزرگترین سرمایه خود یعنی جانش در راه آزادی کوردستان بوده است.

گزارشگر وب‌سایت کوردستان میدیا در ادامه گزارش خود به بخش دیگری از سخنان دبیرکل حزب اشاره کرد که: وجود پیشمرگه و ایمان و اعتقاد راسخ به مکتب و آزادی ملتمان اثبات کننده این امر است که اشغالگر نتوانسته و نمی‌تواند اراده یک ملت را نابود کند و آن‌ها را وادار به پذیرش خواست‌ و اراده اشغالگر کند.

هجری در ادامه سخنان خود گفت: پیشمرگه فرزند قدردان ملت کورد است که سلاح شرف بدست گرفته و از همه لذت‌های زندگی دست کشیده و از خانواده و خویشاوندانش دور افتاده و در جبهه مبارزه علیه دشمنی که هیچ محدودیتی برای نابودی بشریت نمی‌شناسد حضور یافته و با تمام وجود خود در این مبارزه ایستاده و بنیاد و توطئه‌های دشمن را نابود می‌کند.

دبیرکل حزب دمکرات گفت: حضور شما در اینجا مایه افتخار تمام ملت کورد است، شماها پسندیده‌ترین فرزندان این خاک و بوم هستید، شما از خواست ملت خود برای تحقق یک زندگی آزاد و مترقی دفاع می‌کنید و حضور شما در اینجا ضمانتی‌ست بر ادامه حیات ملتمان و ایمان داشته باشید که پیروزی با ماست چرا که مبارزه ما مبارزه‌ای برحق و مشروع است.

مصطفی هجری در بخش دیگری از سخنانش خطاب به فرماندهان نیروی ویژه گفت: شما باید آگاه باشید که مبارزه برای آزادی ملت و علیه رژیم‌های دیکتاتور نیازمند صبر و تحمل است و مطمئن باشید که آینده از آن ماست و همه یار و یاور همدیگر هستیم و همه ما پیشمرگه هستیم و بی‌شک آینده از آن ماست و به همین خاطر از شما می‌خواهم که با جدیت تمام خود را آماده کنید.

او در ادامه افزود: ما در حزب دمکرات هرگونه امکاناتی را برای شما مهیا کرده‌ایم و به همین خاطر از شما می‌خواهم که با جدیت تمام برای رسیدن به درجات پیشرفت، تلاش کنید و هرگونه مشکل و درخواستی را با مسئولین خود مطرح کنید و درجات ترقی را طی کرده و سکان رهبری حزب را به دست بگیرید. مبارزه و قیام ما مبارزه‌ای برحق است، مبارزه برای آزادی ملتی‌ست که در طول تاریخ، اشغالگران با استفاده از اسلحه و کشتار و به حاشیه راندن تلاش کرده‌اند که این ملت از میان ببرد اما در این راه موفق نشده است چرا که این ملت دارای پیشمرگه مبارز است.

او همچنین گفت: شماها نماینده اراده یک ملت هستید و حضور شما در این مکان اثبات این واقعیت است که درد و رنج ملت خود را درک کرده‌اید و حال تفنگ پیشمرگه را بدست گرفته‌اید تا از ملت خود دفاع کنید و حقوق حقه او را تحقق بخشید. شما برای آزادی، دمکراسی و دفاع از ملت خود به پا خواسته‌اید. شما به ظلم و ستمی که حکومت اشغالگر به ملت ما روا داشته آگاه شده‌اید و به همین خاطر قیام کرده‌‌اید. همه شما فرزندان این ملت هستید و چشم و چراغ آنان محسوب می‌شوید.