کوردستان میدیا

جمعه 14 آذر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

فعالیتهای تبلیغی اعضا و هواداران حزب دمکرات به مناسبت ٢٥مرداد، سالروز تأسیس حدکا

17:06 - 29 مرداد 1391