کوردستان میدیا

سه شنبه 6 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

فعال حقوق کودک: رژیم ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودکان پایبند نیست

16:44 - 12 خرداد 1391

به مناسبت روز جهانی کودک (روز یکم ژوئن) وب‌سایت کردستان میدیا گفت‌وگوی با فاتح صالحی، فعال حوزه کودکان و برنامه‌ساز تلویزیونی، انجام داده است، که مشروح این گفت‌وگو در پی می‌آید:

1153.jpg


فاتح صالحی

کوردستان میدیا: فاتح صالحی، فعال حقوق کودکان می‌گوید، رژیم ایران کنوانسیون حقوق کودک را بطور مشروط پذیرفته و مفاد مندرج در این کنوانسیون را رعایت نمی‌کند.


به مناسبت روز جهانی کودک (روز یکم ژوئن) وب‌سایت کردستان میدیا گفت‌وگوی با فاتح صالحی، فعال حوزه کودکان و برنامه‌ساز تلویزیونی، انجام داده است، که مشروح این گفت‌وگو در پی می‌آید:

کردستان میدیا: تعیین کردن روزی مشخص تحت عنوان روز جهانی کودک به چه دلیلی بوده است و آیا تعیین چنین روزی مناسبت خاصی دارد؟

فاتح صالحی: در واقع تعیین کردن اینچنین روزی صرفاً به جهت تأمین حقوق کودکان در چارچوب قوانین خاصی بوده که ماحصل تلاش بی وقفه خادمان این زمینه پس از جنگ جهانی اول و دوم بوده است. در حقیقت پس از جنگ‌های خانمانسوز اول و دوم جهانی جامعه‌ی بشری به این نتیجه رسید که برای بقای خود جامعه بشری مجموعه‌ای از قوانین را به تصویب برساند که ضامن سلامتی نسل بشر در آینده باشد. به همین دلیل فعالان حقوق کودک به کمک دولتمردان مجموعه قوانینی را به تصویب سازمان ملل متحد رسانند که ضامن حقوق کودکان باشد و این قوانین تحت عنوان کنوانسیون حقوق کودک عبارتی قانونی به خود گرفت.
کردستان میدیا: آیا تعیین چنین روزی توانسته است در وضعیت کودکان و احقاق حقوق آنها مؤثر واقع شود؟ و آیا چنین تأثیری بر وضعیت کودکان ایرانی و به ویژه کودکان کُرد نیز مشهود است؟

صالحی: در جواب قسمت اول سؤال شما باید بگویم که تأثیر اینگونه قوانین و پیمان نامه‌ها در جوامع پیشرفته کاملا محسوس و مشهود است و بدون تردید بخش عظیمی از پیشرفت‌های تمدن بشری در عصر حاضر مدیون تصویب چنین قوانینی است. در بخش دوم سوال شما باید به عرض برسانم که ایران هم در اسفند ماه سال 1373 کنوانسیون حقوق کودکان را امضا نمود اما این امضا مشروط به تطبیق با قوانین داخلی کشور بود به همین روی در همان نقطه‌ی آغازین این کنوانسیون در ایران نقض شد و حکومت ایران با توجه به شرایط داخلی خود باکودکان ایران زمین رفتار کرد و هیچ اصولی را که مندرج در کنوانسیون حقوق کودک بود رعایت ننمود و به این ترتیب کودکان ایران اعم از کُرد و ترک و بلوچ و عرب و فارس و ... قربانی این سهل انگاری رژیم در ارتباط با پیماننامه حقوق کودکان شدند.
کوردستان میدیا: به عقیده شما وظیفه خانواده و جامعه در قبال حقوق کودکان چیست؟

صالحی: در پاسخ به این سؤال باید گفت بر خلاف کشورهای مترقی که حکومت‌ها و دولت‌ها سرپرستی کودکان را بر عهده دارند در ایران نه تنها این امر ممکن نیست بلکه خود حکومت و دولت سدی شده‌اند در برابر احقاق حقوق کودکان. به همین دلیل در اینچنین وضعیتی وظیفه خانواده‌ها و نهادهای مدنی بیش از هر زمان دیگر مهم و حائز اهمیت است چراکه خانواده به عنوان اولین ایستگاه یادگیری و پرورش کودک و نهادهای مدنی هم به مثابه راهنماهای تربیتی و فرهنگی نقش بسزای در پیشرفت الگوهای تربیتی درکودکان بر عهده دارند. و باید خلا ناشی از بی مسئولیتی دولت را در این رابطه به خوبی پر نمایند.
مطبوعات حزب دمکرات کردستان ایران