کوردستان میدیا

سه شنبه 12 اسفند 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

لغو کنسرت شهرام و حافظ ناظری از سوی دادستان شهر قوچان

22:36 - 7 مرداد 1396

کوردستان میدیا: کنسرت شهرام و حافظ ناظری کە قرار بود در شهر قوچان برگزار شود، از سوی دادستان شهر قوچان لغو و محل برگزاری کنسرت نیز پلمپ شد.

بنابر گزارشات منتشر شده، روز جمعە ششم مرداد ماە ١٣٩٦ نیروهای انتظامی بنابر حکم دادستان قوچان مانع از برگزاری کنسرت مشترک شهرام و حافظ ناظری در این شهر شدند.

رمضانعلی آذری، دادستان قوچان، طی نشستی خبری با خبرگزاری حکومتی ایرنا از لغو این کنسرت و پلمپ کردن محل برگزاری آن خبر داد.

کنسرت مذکور که تحت عنوان آواز پارسی قرار بود از سوی شهرام و حافظ ناظری، دو خوانندە کورد، در روز جمعە ششم مرداد ماە سال جاری در ورزشگاه کارگران قوچان برگزار شود بنابر حکم دادستانی لغو گردید.

دادستان قوچان، علت لغو این کنسرت را بە نامناسب بودن محل برگزاری آن ربط داد و گفت: در انتخاب محل برگزاری این کنسرت شان هنرمندان و مردم قوچان نادیدە گرفتە شدە است.

او علت نامناسب بودن محل برگزاری کنسرت را مطرح نکرده و نیز اشارەای به این موضوع نکرد کە این نامناسب بودن چە مغایرتی با قانون دارد.

کنسرت در حالی لغو می‌شود کە برگزاری آن از طرف مسئولان ادارە ارشاد قوچان و استان خراسان رضوی مورد تایید قرار گرفتە بود و همچنین بلیط‌های این کنسرت به فروش رسیده بود.

قابل ذکر است که در برخی از کانال‌های تلگرامی خبری منتشر شده بود که مسئولان حکومتی به برگزارکنندگان این کنسرت تعهد داده بودند که کنسرت تحت هر شرایطی برگزار شود.

پیشتر نیز کنسرت‌های شهرام ناظری و دیگر هنرمندان در شهرهای خراسان رضوی لغو شدەاند، کە علت اصلی آن‌ها مخالفت مسئولان حکومتی بە ویژە نمایندە رهبر رژیم و امام جمعە مشهد احمد علم‌الهدی می‌باشد.

در همین رابطە نامبردە در ٣٠ فروردین سال جاری در یکی از سخنرانی‌های خود اعلام کرد: مخالف برگزاری هر گونە کنسرتی در سراسر کشور می‌باشد.

مخالفت امام جمعە مشهد در خصوص برگزاری کنسرت در حالیست کە ابراهیم رئیسی داماد ایشان در رقابت‌های انتخاباتی رئیس جمهوری امسال برای جلب توجە هنرمندان و حمایت این اقشار از جامعە با امیر حسین مقصودلو ملقب بە تتلو کە یکی از خوانندگان جنجالی ایران می‌باشد و بصورت زیرزمینی فعالیت می‌نماید، جلسەای داشتند و این هنرمند حمایت خود را از ایشان اعلام نمودند.

لازم بذکر است کە شهر قوچان با جمعیت ١٨٠ هزار نفری در شمال غربی مشهد قرار گرفتە و اکثریت مردم این شهر کورد می‌باشند.