کوردستان میدیا

سه شنبه 17 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نامەی مصطفی هجری به رئیس جمهوری فرانسه در رابطه با اقدام تروریستی در پاریس

14:17 - 19 دی 1393

کوردستان میدیا: مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران، طی نامەای بە فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسە، اقدام تروریستی پاریس را تسلیت گفت.

متن کامل این نامه بدین شرح است:
 
آقای رئیس جمهوری

در این لحظات اندوەبار کە دشمنان بشریت مترقی، با اقدام تروریستی‌شان علیە روزنامەی شارلی هبدو Charlie Hebdo، کشور فرانسە مهد آزادی و ارزش‌های دمکراتیک را هدف قرار دادند، علاقمندم، بە نام حزب دمکرات کردستان ایران و بە نام شخص خود، بە جنابعالی و از طریق شما بە ملت فرانسە، دوست ملت کُرد کە خود در منطقە و بویژە در ایران تحت حاکمیت ملاها قربانی تروریسم می‌باشد، صمیمانە تسلیت بگویم.

ما بەشدت این اقدامات تروریستی و وحشیانە را محکوم می‌کنیم و خاطرەی جانباختگان، این مدافعان آزادی و ارزشهای دمکراتیک را گرامی میداریم.

با کمال احترام
 
مصطفی هجری
دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران
کردستان، ٨ ژانویە ٢٠١٥