کوردستان میدیا

شنبه 21 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پاسخ نهاد ریاست جمهوری فرانسه به پیام همدردی مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات

16:20 - 23 مرداد 1395

کوردستان میدیا: رئیس کابینه‌ی ریاست جمهوری فرانسه به پیام همدردی مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران در رابطه با اقدام تروریستی شهر نیس پاسخ داد.

متن این پیام عیناً درپی می‌آید:

آقای مصطفی هجری، دبیرکل محترم حزب دمکرات کردستان ایران

جناب آقای دبیرکل!


پیام همدردی و پشتیبانی‌تان در رابطه با سوء قصد تراژیک صورت گرفته در شهر نیس در روز جشن ملی فرانسه مورد توجه رئیس‌ جمهوری قرار گرفت و لذا مرا موظف ساخت که از جانب ایشان از شما سپاسگزاری بنمایم. در برابر این خشونت جابرانه، قبل از هر چیز به قربانیان این جنایت اعم از فرانسوی و خارجی و نیز خانواده‌هایشان می‌اندیشم و کل کشور ما سوگوار است. یک بار دیگر وحدت ملی کشور ما و نیز ارزش‌های تجسمگر آن که عبارت از ارزش‌های والای حقوق بشر و آزادی باشد، مورد هجوم قرار گرفتند. یک بار دیگر ما به دور این ارزش‌ها حلقه‌وار گرد خواهیم آمد و هیچ چیز ما را به دست کشیدن از مبارزه علیه تروریسم وادار نخواهد ساخت.

این مبارزه طولانی خواهد بود، ولی با وفادار ماندن به آرمان‌های مشترک و اتحاد، نسبت به این جزمگرایان و فناتیک‌ها نیرومندتر خواهیم بود.

فرانسه اخیراً یک بار دیگر در شهر سنت اتین دوروره (Rouvray- ud- Etienne - Saint) مورد هدف حمله‌ی تروریسم قرار گرفت، در یک چنین اوضاعی پیام همدردی و همبستگی‌ای که شما و دیگران ارسال داشته‌اید، هم پشتیبانی و کمک باارزشی است و هم موجب تقویت قاطعیت ما است.

آقای دبیرکل، خواهشمندم احترامات والای مرا پذیرا باشید!

خانم ایزابل سیما

رئیس کابینه‌ی ریاست جمهوری

پاریس

٢٠١٦/٨/٢