کوردستان میدیا

سه شنبه 17 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیام مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران خطاب به توده‌های مردم کردستان

18:24 - 29 خرداد 1395

کوردستان میدیا: مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران، پیامی خطاب به توده‌های مردم کردستان منتشر نمود.

متن این پیام به شرح زیر است:

مردم آزادیخواه و مقاوم کردستان!

جوانان متعهد و تشنه‌ی آزادی و رهایی!

اقشار و طبقات جامعه‌ی کردستان!


فرزندان دلیر و مبارز شما، پیشمرگه‌های حزب دمکرات کردستان ایران از مرزهای کردستان تا عمق خاک سرزمین مقدسمان کردستان در گستره‌ی میهن اشغال‌شده‌مان از سوی داعش شیعی جمهوری اسلامی، گروه گروه به آغوش پرمهر شما و مام میهن بازمی‌گردند.

آنان کبوتران صلح هستند که حامل پیام برادری و برابری برای تمامی ساکنان کردستان می‌باشند، آنان نیرویی هستند که آمده‌اند تا دست در دست شما مبارزات شهری و مبارزات کوهستان را به یکدیگر پیوند بزنند، مبارزه برای انسانیت و زندگی سرفرازانه‌ی امروزی که در پیام نوروزی امسال اعلام نمودیم.

ایمان داریم که شما نه تنها این فرزندان جان بر کف و قهرمان خویش را با جان خویش محافظت خواهید کرد، بلکه نیروی پایان‌ناپذیر خویش را نیز در کنار نیروی آنان قرار خواهید داد و با توانی مضاعف، مبارزه‌ی خویش را برای رهایی از زیردستی به پیش خواهید برد، این همان توانی است که رژیم جمهوری اسلامی از آن وحشت دارد.

در شرایط کنونی لازم می‌دانیم کسانی را نیز که به هر دلیلی سلاح رژیم را به دوش گرفته‌اند یا به هر نحو دیگری علیه پیشمرگه‌ها و مردم مبارز کردستان و در راه خدمت به مقاصد شوم رژیم فعالیت می‌کنند، مخاطب قرار دهیم.

پیام ما برای این افراد نیز چنین است:

پیشمرگه تنها یک دشمن برای خود می‌شناسد و آن نیز رژیم جمهوری اسلامی است که تمامی حقوق این ملت و پیش از همه، حقوق آن گروه از کردهایی را پایمال کرده است که با تسلیح آنان، توطئه‌ی کشتن کرد به دست کرد را به اجرا درمی‌آورد و در انظار مردم کردستان آنان را تحقیر می‌نماید، رژیمی که ملت کرد را در شرایطی قرار داده است که عده‌ای از آنان برای پیدا کردن لقمه نانی توأم با ذلت و خواری برای خود و فرزندانشان حاضر می‌شوند که دستشان را به سرخی خون پیشمرگه‌ها یعنی فرزندان مبارز ملت خویش بیالایند.

ما از این افراد مسلح و تمامی کردهایی که علیه جنبش ملی کرد ایستاده و به خدمت رژیم درآمده‌اند می‌خواهیم که تا دیر نشده است، سلاح خیانت به ملت و میهن خویش را به دور انداخته و از خیانت به ملت خویش دست بردارند و از لقمه نانی که به قیمت ریختن خون مبارزان کرد به دست می‌آورند، بیزاری بجویند.

ما در اوایل پاییز سال ١٣٨٨ خورشیدی نیز در همین راستا پیامی خطاب به این قبیل افراد صادر نموده و به آنان اطمینان دادیم که اگر سلاح خیانت را به دور بیندازند و دست از اقدامات ضد ملی بردارند، پیشمرگه خصومتی با آنان نخواهد داشت. ما هم اکنون نیز به مضمون و محتوای آن پیام پایبندیم و از شما می‌خواهیم به صفوف مردم بازگردید تا همگی دوشادوش یکدیگر، روزبه‌روز بیشتر رژیم را رسوا و درمانده نماییم، یا دست کم از جستجو و تعقیب پیشمرگه‌ها و نشان دادن راه به نیروهای سرکوبگر رژیم و حمله به پیشمرگه‌ها خودداری کنید، در غیر این صورت مطمئن باشید که نیروی پیشمرگه و مردم مبارز و انقلابی کردستان شما را نخواهند بخشید و دیر یا زود در برابر تداوم اعمال ضد انسانی خویش پاسخگو خواهید بود.

به امید اتحاد و همبستگی ملت کرد در مبارزه علیه جمهوری اسلامی

حزب دمکرات کردستان ایران
دبیرکل
مصطفی هجری

٢٩ خردادماه ١٣٩٥ هجری شمسی
١٨ ژوئن ٢٠١٦ میلادی