کوردستان میدیا

سه شنبه 17 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

پیام همدردی مصطفی هجری در ارتباط با درگذشت \"عزیز محمد\"

23:28 - 11 خرداد 1396

کوردستان میدیا: مصطفی هجری دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران در ارتباط با درگذشت عزیز محمد، دبیر کل وقت حزب کمونیست عراق، پیام تسلیتی منتشر کرد.

متن کامل پیام:

پیام تسلیت دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران به مناسبت درگذشت رفیق عزیز محمد


درگذشت استاد عزیز محمد، دبیر کل پیشین حزب کمونیست عراق و بزرگمرد عرصەی کوردایتی، برای تمام شخصیت‌ها و جریاناتی که ایشان را می‌شناختند و بر دەها سال مبارزه بی‌امان و خسگی ناپذیر او واقف بودند، خبری تلخ و جانکاه بود.

با درگذشت ایشان، ملت کرد یکی از مبارزین بزرگ میدان صلح و اخوت خود را از دست داد، مبارزی که جای خالی‌اش به سختی پر خواهد شد اما برای ما به عنوان حزب دمکرات، این ضایعه علاوه بر این امر در واقع از دست دادن دوستی دلسوزِ ده‌ها سالەمان بود که در شکل دادن و ایجاد روابط عمیق و مستمر مابین حزب کمونیست و حزب دمکرات کردستان ایران نقشی اصلی و چشم‌گیری داشته است، رابطەای که تا به امروز نیز رو به تعالی‌ست.

به بهانەی این ضایعەی بزرگ، تسلیت خود را تقدیم حزب کمونیست، اعضای خانوادەی محترم این استاد بزرگ و تمام دوستان و رفقایش می‌کنیم و خود را شریک غم از دست دادن ایشان می‌دانیم .

حزب دمکرات کردستان ایران
دبیر کل
مصطفی هجری

١١خرداد ١٣٩٦ شمسی
١١ژوئن ٢٠١٧ میلادی